www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gudmundsen gjenvalgt IGJEN Ti. 20. okt. 2020
Meny

Gudmundsen gjenvalgt IGJEN


Ivar Gudmundsen i velkjent dugnadsstil. Her ved Son Kystkultursenter i 2013. LM foto: Svein-H. Strand

Publisert 20.03.16. Oppdatert senest 12:52. Endret 21.03.16 14:45

Ingen ville gi meg avløsning denne gang heller, så jeg fortsetter som leder. Det sier Ivar Gudmundsen (70) etter årsmøtet i Soon og Omegns Vel. Denne lokale institusjon, stiftet i 1929, med sterkt omdømme og bl.a. atskillig med sterke resolusjoner bak seg. Resolusjoner som gjennom årene har fått folk i nordkommunen til å spørre om dette er Sons kommunestyre, om vi skal tro tidligere ordfører John A. Ødbehr.

► Gudmundsen, Supersoning og superveteran i aktivt velarbeid over en bred front, har vært gjenvalgt som leder flere ganger siden på midten av 1970-tallet enn ganske sikkert både han selv og andre kan oppgi på strak hånd.

Bare én gang, i 2005, ble han leder etter kampvotering med sittende leder Aud Baann. En relativt oppsiktsvekkende hendelse lokalt, gjennom benkeforslag fra Nora Waldem på selve årsmøtet.

Etter noen års opphold, der sivilarkitekten prioriterte viktig oppbyggingsarbeid i Son Kystkultursenter, var han vel tilbake, for å si det sånn, med 20 stemmer mot 13 avgitt til valgkomiteens kandidat Baann.

Det er arbeids- og fokuskrevende å være styreleder i et "storvel" for hele Son og omland, området mellom fylkesgrensen i sør og Hølen i nord. Forventningsfullt kan det også sies å være når vellets stemme skal lyde til politiske saksframlegg og annet som er skapt i rådhuset i Vestby.

Det bør vel understrekes at veteranen, som også har en god del andre jern i ilden i sin pensjonisttilværelse, nå gjerne ser at en ambisiøs avløser dukker opp i horisonten.

Valgkomiteen hadde heller ikke denne gang funnet noen andre til å kle vervet, og Ivar hadde åpenbart sagt ja. På årsmøtet 23. februar, med 22 medlemmer til stede, herav seks fra styret, ble han enstemmig valgt fram til neste årsmøte.

ØVRIGE VALG

Nestleder
velges for to år, og Thove Hov Eggen var ikke på valg denne gang. Sekretær Anstein Spone ble gjenvalgt for to år. Det ble også kasserer Per Gudim Thorbjørnsen. Nytt styremedlem etter Knut Chr. Hallan ble Jon Warhuus, valgt for to år.

Sverre Sandbraaten ble gjenvalgt som varamedlem for ett år. Nye varamedlemmer valgt for ett år ble Heidi Vegel og Asgeir Mjelve. I valgkomiteen sitter nå Tone Blix Brevik og Morten Bogen. Bjørn Davidsen og Øvind Solberg ble begge gjenvalgt som revisorer.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland