www.lokalmagasinet.no NYHETER | Grønt Vestby Høyre gir IKEA til nabo Ås Fr. 30. okt. 2020
Meny

Grønt Vestby Høyre gir IKEA til naboene i Ås

Publisert 01.04.14 Svein-H. Strand skrev årets aprilspøk i LM. FN-rapporten med forverrede prognoser om klimaendringer, som bl.a. vil føre til svikt i verdens matvareproduksjon, slår tungt ned også i det lokale politiske miljø. Etter lange samtaler på Høyres ordførermøte 2014, har ordføreren i Vestby gjort helomvending i IKEA-saken.

♦ Etter det LM erfarer, arbeider ordfører John A. Ødbehr og en referansegruppe i lokalpartiet ledet av gruppeleder i kommunestyret, Stig Eyde, med en omfattende redegjørelse for partiets nye og grønne standpunkt.

Dette begrunnes også med at flytting av matjord fra Delijordet viser seg å gi betydelig økt fare for spredning av kornsykdom som floghavre på vertsåkrene andre steder i kommunen. Smittesporstoffer ligger i dag "i hi" i nedre lag av en godt etablert åkerjord som denne, og en flytting kan reaktivere dem.

Redegjørelsen fra Vestby Høyre vil bli lagt fram og kommentert på en stor interkommunal politisk konferanse i neste uke, trolig mandag.

Møtet arrangeres ikke i Vestby, men i storsalen på NMBU/Universitetet i Ås sammen med Bioforsk og representanter for Høyres lokalparti både i Ås og i Frogn.

Hovedbudskapet vil kort sagt være at Vestby "gir bort" IKEA til nabobygda i nord.

Ås kommune har siden i fjor lokket, om enn noe beskjedent, med stor tomt på et sentralt, ferdig regulert industriområde. På uproduktiv jord.

Vestby Høyre med ordføreren i spissen ønsker med dette også å markere at Ås og Vestby, enten man vil eller ikke lokalt, kommer tiol å bli innlemmet i en storkommune i Follo i løpet av betydelig kortere tid enn man har forestilt seg.

Dette, og andre kommende tvangssammenslutninger i kommune-Norge, var en av de de klare meldinger fra statsminister Erna Solberg på hennes tur rundt bordene under ordførermøtets uformelle kveldsprogram.

IKEA-ledelsen i Norge såvel som ved det svenske hovedkontoret erkjenner for sin del at en lokalisering ved E 18 i Ås vil være like midt i det ønskede nedslagsområdet som ved E 6 i Vestby sentrum.

Med det på mange måter krevende jordvernaspektet helt ute av bildet, kan varehusgiganten konsentrere seg fullt og helt om de ordinære sidene ved etableringen av sitt sjette utsalg i Norge.

På denne bakgrunn tar Vestby Høyre nå tverrpolitisk kontakt for å samle bredest mulig støtte til en omforent "IKEA-avtale". Det tas sikte på å få denne behandlet og vedtatt i kommunestyret like over påske. Foreløpige signaler tyder på at Frp og Ap blir de tyngste tuer å snu.  

For tvilerne kan det avgjørede bli at også arbeidet med detaljreguleringen av Vestby sentrumsområde kunne gjennomføres på langt kortere tid enn som nå, med et IKEA som bokstavelig talt venter på grønt lys fra Bioforsks tidkrevende jordflytt-undersøkelse.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland