www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gransket/gransket ikke? Fr. 4. des. 2020
Meny

Gransket/gransket ikke?

Publisert 19.09.15 – I vårt arbeid benytter vi deler av metoden for granskning når det er formålstjenlig. For eksempel i ordførerens telefonsak. Det opplyste, så sent som 9. september, sekretæren i Vestby kontrollutvalg, Jan T. Løkken i Follo interkommunale kontrollutvalg (Follofiks) til LM.

► I betydelig kontrast til dette står Arbeiderpartiets utvalgsleder Siri Hov Eggens oppfatning av situasjonen, slik den var foran den politiske sommerferie som nærmet seg:

– Vi gransker ikke, og vi oppfatter heller ikke selv at vi gransker.

► Telefonsaken startet som et tips til Moss Avis fra Aps ordførerkandidat Tom A. Ludvigsen, men først etter noen måneders strategisk modningstid i partilaget, da valgkampen nærmet seg.

Ludvigsen hadde fått innsyn i ordførerens telefonbruk i en innsynsbegjæring etter offentlighetsloven.

Den sammensatte saken, som kan ha avgjort valget i Vestby, gikk landet rundt i tabloidversjon i Amedia-pressen. 

► Nasjonale retningslinjer for kontrollutvalgene angir valg av metoden granskning med sin særskilte prosedyre for omfattende/komplekse saker en skal finne ut av. Bl.a. skal det da, som i rettslige møter, gjennomføres bl.a. såkalt kontradiksjon når berørte er innkalt til saksbehandingen.

Ordførerens telefonsak ble behandlet med bl.a. ham til stede som innkalt fem ganger på rad uten at saken var i granskning.

► I en henvendelse fra LM svarte den faste, profesjonelle sekretær i kontrollutvalget, som skal være upolitisk, til spørsmålet som gjaldt granskning:

– I vårt arbeid benytter vi deler av metoden for granskning når det er formålstjenlig. For eksempel i ordførerens telefonsak, så la utvalget vekt på hans skriftlige og muntlige redegjørelser. Han var invitert til møtene for å redegjøre for saken og svare på spørsmål før kontrollutvalget tok saken opp til behandling. Kravet til kontradiksjon var derfor etter min mening godt ivaretatt i denne saken. Ordførerens skriftlige redegjørelser er offentlig tilgjengelig via innkallingene til de aktuelle kontrollutvalgsmøtene, skrev Løkken i sin epost.

Så utvalgslederen:

► – Jeg vil ikke kommentere noen saker knyttet til ordfører før etter vårt møte der 24. juni, utover å presisere at kontrollutvalget gjennomgår forhold vedrørende ordfører, svarte Hov Eggen LMs redaktør i en henvendelse via Facebook.

– Vi gransker ikke, og vi oppfatter heller ikke selv at vi gransker, understreket utvalgslederen og tilføyde:

– Etter kommuneloven er kommunestyret kommunens øverste kontrollorgan. I sitt møte 18. mai ga de oss et oppdrag vi vil drøfte 24. juni, avsluttet Hov Eggen sin Facebook-melding.

Det hører med til historien at Moss Avis brukte benenvelsen gransking i flere av sine oppslag om kontrollutvalgets befatning med ordførerens telefonsak.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland