www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gode besøkstall for "LM gratis" Fr. 4. des. 2020
Meny

Gode besøkstall for "LM gratis"

Publisert 03.02.16 Mens avisenes opplagstall ikke lenger er hva de var, i dobbelt forstand på grunn av nye telleregler rundt papir-, nett- og mobilutgaver, så er "opplagstallet" for Lokalmagasinet.no like enkelt oppbygget som før. Og i januar løftet besøket seg markert, etter en middels avslutning på 2015.

► Med en oppgang på ca 3500 fra desember, smatt besøket i januar litt over 19.000. I løpet av måneden registrerte serveren opptil 937 besøk per dag. Det var 24. januar, mens det ble 820 besøk den andre toppdagen, 20. januar.

Til sammen nær 218.000 LM-sider ble lastet ned på besøkene, litt færre enn i desember.

Det var besøk fra så mange som 7180 brukere med ulike IP-adresser, 760 flere enn måneden før.

Trafikkbildet viser også hvor mange andre nettsteder besøkene til LM kommer fra. I januar var det hele 1237 nettsteder som "sendte" lesere direkte til oss.

De fleste besøkene, nå som tidligere, kommer likevel ikke via et annet nettsted. 59 prosent utgjorde andelen som sendte "direkte forespørsel" til serveren.

Utover dette er det søk på Google som genererer mest trafikk til LM nå et av de få norske nettstedene på journalistisk fot som ikke har noe stoff liggende bak betalingsmur.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland