www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gjennomkjøring forbudt i sommer-Son Ti. 27. okt. 2020
Meny

Gjennomkjøring FORBUDT i sommer-Son

Publisert 26.05.14. Enveiskjøring i Son sentrum i sommer? Eventuelt i hvilken retning? Glem det! Vestby kommunestyre har ganske enkelt bestemt, med 19 mot 16 stemmer, at det likesågodt skal være gjennomkjøring forbudt. Fra 20. juni til 1. september.

♦ Bare H og SV stemte imot et fellesforslag som ble satt fram av KrFs Else Marie Aasen.

Det skal foretas trafikktellinger "i Bergstien og andre tilstøtende veier som kan få økt trafikkbelastning".

Sistnevnte kom med etter forslag fra SVs Kjell Meek i en noe uryddig runde med benkeforslag, gruppemøte hos Ap og voteringer over i alt seks punkter rundt bruken av Son sentrum.

Det opprinnelige forslaget fra Aasen nevnte ingen ting om hvor trafikktellingen skulle være. B

Blant det andre som ble vedtatt var at "drosjesentralen flyttes til Son torg."

Vi kommer med en mer utfyllende dekning. På Herison.no er vi i gang med å publisere i sin helhet de offentlige dokumenter som ligger til grunn for det nye "Son sentrum-regimet". Inkludert parkeringsbestemmelser der Europark igjen lurer bak buskene.

UKLART om parkering

Publisert 27.05.14. I tillegg til at "drosjesentralen" skal flyttes til Son torg (se ovenfor), vedtok Vestby kommunestyre i punkt 2 om Son-sentrum-regimet enstemmig at det "legges til rette for parkering av sykler og motorsykler". Torget nevnes ikke spesielt her.

Videre skal "alminnelig parkering" opphøre. Heller ikke her nevnes torget spesielt. Men: Det skal ikke åpnes for "fast kafévirksomhet ved torget".

Så til pkt. 3, også enstemmig vedtatt, sitat: "Parkering ved Son torg syd opprettholdes, parkeringsordningen omattes til også å gjelde ved Sonsstranda."

Videre: Det avsettes to parkeringsplasser til hc-parkering ved Son torg syd, og to plasser ved banken."

pkt. 4 da, vedtatt mot SVs to stemmer, sitat:

"Ved Son torg tillates fire timer gratis parkering mellom kl. 08 og 17 (mellom kl. 17 og 08 fortsetter gratis som i dag). Ved Sonsstranda tillates gratis parkering i 24 timer. Ordningen håndheves av Europark i samsvar med gjeldende opsjonsavtale og ved bruk av kamerabil. Administrasjonen bes utrede tilsvarende parkeringsordning for øvrige kommunale parkeringsplasser i Son sentrum." Alle tiltak skal evalueres til høsten.

I tillegg (punkt 6, enstemmig vedtatt) kommer komiteen (ordføreren og gruppelederne, red. anm.) tilbake til "tiltak knyttet til universiell utforming."

Da gjenstår bare pkt. 5, og dette kommer LM tilbake til.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland