www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gjeldstynget kommune Lø. 5. des. 2020
Meny

Gjeldstynget kommune

(15.01.20) Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt for eventuelle renteendringer. Beregninger har vist at selv med en «normal» lånerente, og med et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, vil det være behov for å kutte 30 millioner kroner i 2020.

Slik var rådmannens ord til kommunestyret da han i desember la fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for perioden 2020-2023.

► Rådmann Sjur Authen mente det er urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter.

Eiendomsskatt på boliger og hytter framstår da som eneste alternativ dersom man ønsker å imøtekomme anbefalingen (fra Fylkesmannen, red. anm.) om 1,75 prosent netto driftsresultat.

► På denne bakgrunn frarådet rådmannen på det sterkeste investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver.

Til toss for dette, vedtok posisjonen (Ap, Bygdelista, Sp og V), med tilslutning fra MDG, SV og Rødt, å øke budsjettrammen for 2020 med 400.000 kroner.

Godt over 300.000 av den økte budsjettrammen er øremerket til det såkalte kulturkvartalet i Vestby sentrum.

Utgiftene til kulturkvartalet skal inndekkes ved at salg av næringseiendommer økes med tilsvarende beløp i fireårsperioden.

H og Frp stemte for sitt eget budsjettforlag, der både kulturkvartalet og valgløftet om svømmehall var skjøvet på til 3. og 4. år i perioden.

På denne måten ønsket partiene å ta høyde for strammere tider og unngå å måtte innføre eiendomssskatt på boliger og hytter.

For 2020 hadde H og Frp lagt inn kostnader for en utvidelse av Grevlingen ungdomsskole i Son, slik at det blir plass for elever fra Hølen også i fortsettelsen. Det vedtatte budsjett baserer seg på at disse elevene skal sokne til Vestby.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland