www.lokalmagasinet.no NYHETER | Geir Holløkken bestilte veden Lø. 5. des. 2020
Meny

Geir Holløkken bestilte veden

(30.05.18) (Reporter Svein-H. Strand) Fakturaene var stilet til Café Oliven AS. Men det var Geir Holløkken, far til daglig leder Cathrine Holløkken, som bestilte veden for levering til kafeens pizzaovn i vinter. Det får LM bekreftet i dag. Han får i dag tilsendt oppdaterte fakturaer direkte til seg for omgående oppgjør. Alternativt går saken som kreditorkrav til konkursboet.

► På dette området gjelder en lovbestemmelse om bestilleransvar, og Geir Holløkken var dessuten vararepresentant til styret i selskapet som senere kom under konkursbehandling.

De to fakturaene, som LM har fått innsyn i, viser at det ble levert til sammen 360 sekker ved. Altså ikke 400 som vi tidligere har skrevet. Til sammen 160 sekker 8. og 9. januar. 20. mars ble det så levert 200 sekker til.

LEVERT TIL HYGGELIG PRIS MED FAST LEVERING STILT I UTSIKT

De tre leveransene er fakturert med til sammen 29.250 kroner inkl. mva. Men den fulle verdien for leverandøren er ca 40.000 kroner inkl. mva, slik LM skrev mandag basert på at det var 400 sekker som ble levert.

Utover dette forklarer leverandøren differansen overfor LM som en hyggelig rabatt. Det ble nemlig stilt i utsikt en fast månedlig leveranse på 200 sekker.

For bestilleren er det alvorlig at firmaet allerede var insolvent da de første sekkene ble levert. Dette viste seg 4. januar, da Kemneren i Follo gjorde et forsøk på å få dekket skyldige skatter og avgifter gjennom utpantning. Aksjeloven fastslår at et selskap som er insolvent (ikke i stand til å betjene sine løpende utgifter), har plikt til selv å begjære oppbud.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland