www.lokalmagasinet.no NYHETER | Geir Holløkken-selskap tvangsavvikles Sø. 27. sep. 2020
Meny

 Geir Holløkken-selskap TVANGSAVVIKLES

(04.06.18) Styremedlem Geir Holløkken i datterens Holløkken Holding AS som forsøker å få ny drift på Café Oliven, er registrert som daglig leder i sitt eget selskap Evexia Drift AS. For salg av helseprodukter, sykepleie og apotekvarer. Selskapet, med adresse i Son, er nå er et konkursbo i kategorien Tvangs-avviklingsbo. Årsaken er manglende årsregnskap for 2015 og 2016.

► Det går fram av Brønnøysundregistrene. Avviklingen skjer etter konkursloven og dekningsloven. Bostyrer er advokat Ann Gunn Edvardsen, Ski. På grunn av manglende revisor, er saken oversendt til Follo tingrett.

I løpet av helgen har det florert mange rykter om Geir Holløkkens faktiske rolle i driften av Café Oliven fram til konkursen i selskapet Café Oliven AS, der hans datter Charlotte Holløkken sto som daglig leder og styreleder.

En kilde LM var i kontakt med søndag, kunne fortelle at den mye omtalte pizzaovnen på 1,7 tonn ble heist på plass med kran mot forskuddsbetaling av Geir Holløkken. Dersom dette er riktig, gjenstår kostnadene for selve varen, transporten og monteringen, som mulig krav i booppgjøret.

Men det vil også kunne bli hevdet at forskuddsbetalingen for kranløftet er ulikebehandling av leverandører i en situasjon der vedkommende måtte vite at Café Oliven AS praktisk talt var insolvent. Advokat Tor Eggesvik, som er engasjert av leverandøren av ved til pizzaovnen, ser nå på denne siden av saken, med fokus på bestemmelsene om bestilleransvaret.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland