www.lokalmagasinet.no NYHETER | Går bredt og oppdatert imot garntørka i glass Lø. 5. des. 2020
Meny

Går bredt og oppdatert
imot garntørka i glass

Publisert 02.03.15 Laksa Velforening av 1982 går i en ny klage til kommunen tungt imot innglassing eller ombygging av garntørka for bruk til bl.a. selskapelige arrangementer. Og styreleder Bente Heuch understreker: – Vi har tidligere uttalt oss uten de erfaringer som er gjort de siste årene ved eierens bruk/disponering av garntørka. Heuch lister opp en lang rekke argumenter som spenner bredt, fra det miljømessige til negative følger for kulturminnet som sådant.
 
– I løpet av de årene som er gått, har det vært arrangert diverse selskaper av privat karakter på garntørka. Man har forsøksvis "glasset inn" stedet med plexiglass og gardiner, som har virket både skjemmende og nedverdigende for et flott kulturminne, heter det innledningsvis.

– Selskapene som har vært arrangert har noen ganger ført med seg helikoptertrafikk, høyt støynivå det ikke har vært søkt om polititillatelse til, og fyll og bråk til neste morgen. Ved et par anledninger har avviklingen av selskaper dog foregått i ordnede og skikkelige former.

Sommeren 2014 ble det arrangert en ballettforestilling og en klassisk konsert, begge ganger på dagtid/tidlig kveld, uten tilsynelatende sjenanse for noen. Ikke ved noen av disse anledningene var garntørka "glasset" inn.


Vår oppfatning er at vi i forhold til bevaring og bruk av garntørka, har med flere forhold å gjøre. Det første er type arrangementer:

1. Arrangering av store selskaper på kvelds- og nattid, som bryllup og jubileer med høyst støynivå og mange deltagere, som er til sjenanse for såvel fastboende og hyttefolk som tilreisende båtturister. Skal det bli lønnsomt for Sonskilen Båthavn å investere i innglassing, må lokalene leies ut så ofte som mulig, helst hver helg.

2. Arrangering av kulturellle aktiviteter på dag/tidlig kveldstid som ikke er til sjenanse for noen.

Dersom garntørka blir glasset inn på permanent basis, frykter vi følgende:


1. Endring av garntørkas åpne og luftige konstruksjon. Per i dag ser man gjennom garntørka og mot Laksalandet fra Son, og motsatt gjennom garntørka mot Son fra Laksalandet. Det samme fra sjøsiden, den åpne og luftige konstruksjonen viser hvordan garntørkas funksjon med tørking av garnene ble benyttet.

2. Vasking/renhold av glasset. Alle som bor nær sjøen vet hvor utrolig fort glass/vinduer blir merket av sjøsprøyt, vind og regn. Uten et jevnlig renhold vil glasset fort bli skittent og være uegnet til å vise den opprinnelige intensjonen med garntørka.

3. Det vil sannsynligvis raskt komme sprekkdannelser el i glasset. Å skifte så store glassflater vil være uhyre kostbart, og muligens ikke bli foretatt så raskt som man bør for å hindre en forsøpling av kulturminnet.

4. Refleks i glasset, som vil være svært sjenerende fra alle kanter, også til sjøs.

5. Lyden vil gå over innglassingen og ut gjennom den åpne trekonstruksjonen slik vi har opplevd den disse årene.

6. Mer biltrafikk på garntørka-området om kvelden. Mange bruker i dag området som rekreasjonsområde for turer, bading og fisking. Det vil ikke bli så lett dersom området skal leies ut til private arrangementer. Når det er selskaper på garntørka, står det biler parkert på gressletten ved siden av. Det har gjort området både lite tilgjengelig og lite fysisk attraktivt for dem som ønsker å benytte området til bading og turgåing. I tillegg er det estetisk forurensende å se biler eller helikoptre parkert ved siden av garntørka.

Vi gjør til slutt oppmerksom på at garntørka er det siste synlige beviset på det gamle kystfiskermiljøet, som var virksomt i Son helt frem til for noen få år siden. Laksa Velforening mener derfor det er ekstra nødvendig å ta vare på garntørka slik den fremstår i dag – uten innglassing.

Vår konklusjon er derfor at vi støtter Akershus fylkeskommune, som har sagt nei til tiltaket. Vi kan heller ikke se at det har fremkommet nye momenter, som gir grunnlag for å ta klagen til følge, avslutter Bente Heuch sin klage på vegne av vellet.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland