www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gangveier, stier og snarveier i Son Ti. 1. des. 2020
Meny

Gangveier, stier og snarveier i Son


Nedre del av gangveien Olla slik den har sett ut på sommerstid de seneste årene. (LM arkiv)

Publisert 26.01.16. Oppdatert 27.01.16 02:17 (Brev til Vestby kommune) I Sonsområdet finnes det flere gangveier, stier og snarveier. Disse supplerer det mer offisielle veisystemet og har vært brukt i "uminnelige tider".

De går i hovedsak over privat grunn, spesielt i skogsområder, og har lettet forbindelsen mellom de forskjellige områdene, i en tid da man stort sett brukte bena når man hadde et ærend.

Stor utbygging i Sonsområdet og mer bruk av kjøretøyer gjør at flere av disse stiene glemmes, bygges ned eller gror igjen, selv om mange fremdeles er i bruk, spesielt når man går turer på fritiden.

Soon og Omegns Vel har befart i alt syv av disse stiene/veiene og vil i denne omgang vise til to av stiene/gangveiene i det sentrale Son:

GANGVEIEN OLLA

Dette er gangveien fra Skoleveien til Storgata ved Son Kro. Denne ligger i sin helhet på kommunal grunn. Den grenser til blant annet Nøtteløkka og Thornegården.

På grunn av en del anleggsarbeid i området og manglende vedlikehold har gjerdet mot Nøtteløkka og Thornegården falt ned, og gangveien er blitt sperret av tilgroing og rester etter anleggsarbeidet.

FORBI NÆRUPHUSET I STRANDGATA

Dette er en del av Strandgata i Son, men den er svært smal på dette stedet, slik at det bare er gangpassasje. Dessuten er det tilgrodd med busker, og veistumpen gir inntrykk av å være privat, selv om det er en del av en offentlig regulert gate som i gamle dager var adkomst til dampskipsbrygga nedenfor Næruphuset, før det ble etablert brygge ved Son Torg i 1909.

► Soon og Omegns Vel foreslår derfor at Olla istandsettes ved at stien ryddes og det settes opp nytt gjerde, i tillegg til at det skiltes med "gangvei" eller "gangsti".

► Gangveien forbi Næruphuset markeres ved at det settes opp skilt med for eksempel teksten ”Offentlig gangvei”.

Begge disse sakene er rimelige å gjennomføre, og vi håper at kommunen kan utføre dette i løpet av 2016, og innenfor gjeldende budsjettrammer. Representanter for vellet stiller gjerne opp for å diskutere detaljene ved gjennomføringen.

For Soon og Omegns Vel
Ivar Gudmundsen, leder

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland