www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gangstivedtak opphevet som ugyldig igjen Sø. 27. sep. 2020
Meny

GANGSTIVEDTAK OPPHEVET SOM UGYLDIG IGJEN

Publisert 18.06.15 (LM Nyhetsdesk) I den årelange klagesaken om traseen for den nye gangstia på platået ved tidligere Son skole, har Fylkesmannen nå også opphevet Vestby plan- og miljøutvalgs vedtak fra januar 2015.

Utvalget prøvde der med bygningssjefens hjelp å rette et vedtak fra september 2014 som Fylkesmannen opphevet som ugyldig.

► Saken gjelder den nye eierens ulovlige tiltak der det ble søkt om rammetillatelse, med nabovarsel, først etter at traseen var ferdig og tatt i bruk i mai 2012. Vestby kommune er her både selger og regulerings-myndighet. Lovens 4-metersregel for avstand er brutt og det må vedtas en dispensasjon.

Bl.a. ligger vinduet i naboenes soveværelse i 2. etasje på høyde med traseen, bare ca seks meter unna. De mener traseen uten problemer kan flyttes litt lenger inn på søkerens store private areal utenfor den tidligere skolebygningen og et moderne nybygg på tomta der den tidligere SFO-bygningen sto.

Fylkesmannen hadde i denne runden opphevet vedtaket fra september i fjor og sendt klagesaken til ny behandling for å få alt riktig etter loven. Det klarte ikke administrasjonen og politikerne denne gang heller.

Vedtaket er "i strid med pbl § 19-2, og er ugyldig", som det heter.

I bunnen ligger utvalgets vedtak som ble gjort i februar 2013. Da ble et vedtak fra 2012 endret i klagesaksbehandlingen. Det eneste som gikk i klagernes favør ble tatt bort, nemlig beplantning mot innsyn. Dette var ikke praktisk mulig, ble det hevdet.

Med et endret vedtak, oppsto imidlertid et nytt klagegrunnlag for naboene Eirin Birkeland Strand og Svein-Harald Strand.

Utvalget tok heller ikke denne klagen til følge i møtet den 22. september 2014. Dermed ble saken oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

► Det som skjer nå er altså at saken sendes tilbake til kommunen for ny retting av 2013-vedtaket.

Denne gang påpeker Fylkesmannen i tillegg at "byggingen av gangveien for allmenheten ikke kan sies å være i samsvar med reguleringsformålet for eiendommen."

► – Det må derfor legges til grunn at tiltaket også er avhengig av dispensasjon fra reguleringsformålet, avslutter Fylkesmannen sitt seks siders vedtaksbrev datert 9. juni 2015.

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland