www.lokalmagasinet.no NYHETER | GAMLE SON SKOLE Ma. 17. des. 2018
Meny

Dette gamle bildet av Son skole dukket opp i private gjemmer. Det kan være fra ca 1950, og vi ser at det er en festdag. Kanskje 17. mai, men troligst en annen markering. Vi ser en fane og hvite sangerluer, og en person står på trappa og taler. Bildet var betydelig skjemmet av et skadet, lyst felt på midten. Det er her restaurert og skannet fra svart-hvitt lysbilde-/diasoriginal i sjeldent bredformat.
Bearbeiding: Sturla Strand

Dette er en arkivsak for historien, en seksjon med stoff om Gamle Son Skole før det ble bestemt å selge eiendommen. Flere av sidene (se lenkene i margmenyen øverst t.v. her på siden) er fra den aller siste skoledagen i bygningen, høsten 2008. Nedenfor litt om det vi skrev i denne seksjonen da saken var aktuell:

Kommunen planlegger nå å selge hele eiendommen med lekeplass og det tidligere SFO-huset til boligformål, noe som innebærer at skolebygningen midt i bevaringssonen kan bli revet!

Soningene begynner våren 2009 å kjempe imot. 93 år gamle Edith Blix Brevik har startet en underskriftskampanje som folk strømmer til.

Morten Hedenstrøm har startet en Facebook-gruppe der du kan registrere deg som venn av gamleskolen.

Lokalmagasinet.no prøver å vise hvor viktig det er å "selge inn" et godt alternativ til politikerne. Det må legges fram en skisse (lenka går til artikkel i arkivseksjonen, nedenfor den faste forsidetoppen) som viser helt konkret hva en etterbruksplan for lokalene kan bestå av, og hva bevaring og ny bruk av gamleskolen vil bety for Son.

En realistisk flerbruksplan som politikerne ikke kan si nei til, ikke minst fordi etterbruken av gamleskolen kan gi en mergevinst! Ja 1 + 1 kan noen ganger bli 3!

Skissen, med litt økonomi i bildet også, må være så god at politikerne ber om mer, mer!

Også  fordi "hele Son" står bak!

Dette skal og må vi klare. Men det haster! 

LM-redaksjonen


 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland