www.lokalmagasinet.no NYHETER | Funnene på Son torg skal tildekkes Ti. 1. des. 2020
Meny

Funnene på Son torg skal tildekkes


Østlige del av det arkeologiske feltet fotografert da  nye Son torg ble offisielt åpnet 16. mai. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 27.06.13 (LM Nyhetsdesk)  Riksantikvaren har nå avgjort at Son torg skal få en overflate som ligger i ett plan. Det vil si at funnene av gateløp og hustufter blir tildekket som et kulturminne og fylt opp med et bærelag. Dette skal steinsettes med ny stein som viser den gamle strukturen i torgplanet.

♦ Det melder Vestby kommune på sine hjemmesider. Oppfylling vil skje fram til anleggsferien starter i uke 28.

Steinsetting av torget fortsetter i begynnelsen av september, etter at de store arrangementene er ferdige for sommeren. Parallelt vil også arbeidene med den resterende del av miljøgata i Storgata videreføres til og med Ballstadtranga, framgår det.

Arbeidene antas å bli ferdig i løpet av høsten.

Som et ledd i anleggsarbeidene i Son sentrum, rundt torget i sommer, må vi foreta en trafikkregulering som medfører enveiskjøring fra krysset Storgata/Kolåsveien og til ”Wittustoppen”, krysset Fjellstadbakken/Storgata. Dette vil bli gjeldende fra skiltene kommer opp, trolig i løpet av denne uken, skriver Resultatområde Kommunalteknikk.

Kommunalteknikk vil også "fokusere på at nye Son torg skal bli et flerbrukstorg for arrangement og torghandel". Derfor er det inngått en avtale med Europark om at de 11 plassene som er igjen på hovedtorget utgår.

Og det skal ryddes slik at "Son søndre torg mot seilforeningens anlegg kan ta unna en del parkering. Dette skal også merkes og skiltes, heter det i meldingen fra RO Kommunalteknikk.


Save
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland