www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fullsatt kapell tok farvel Lø. 16. jan. 2021
Meny

FULLSATT KAPELL TOK FARVEL

(22.09.17) Det var et fullsatt Strømbråten kapell som i går tok farvel med Trond Gundersby, "bytegneren" og originalen i det nære gjennom svært mange år. Forrettende prest var Torbjørn Aas. Og gjennom nytt lydanlegg lød det vakker musikk ved organist Svein Gerhard Soma Hordnes.

Presten framførte en minnetale som på en fin måte favnet de viktigste sider ved denne soningen som så mange hadde et forhold til og minner om. Mange blomsterhilsener fra den store familiekretsen som mange søskenbarn danner, omkranset kisten. Og det ble i tillegg opplest blomsterhilsener fra bl.a. Soon og Omegns Vel. Én var knyttet til hans gode gjerninger så titt og ofte ved bryggekanten: "En siste hilsen fra Alex og Bjørg og endene".

I sin andaktstale leste presten bl.a. fra sørlandsdikteren Gabriel Scotts mest kjente roman "Kilden", også kjent under navnet "Brevet om fiskeren Markus". I den kontrastfylte historien om Markus fant presten likhetstrekk ved Trond Gundersbys liv og levned.

Mange sto i ring rundt graven da tiden var kommet for å ta den aller siste farvel med en som på sitt vis vil gå inn i historien om det nære i vår tid.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland