www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fred råder etter tidenes lokale økonomismell Fr. 4. des. 2020
Meny

Fred råder etter tidenes lokale økonomismell

Publisert 26.09.14. (Reporter Svein-H. Strand) Til formannskapets møte 6. oktober foreslår rådmannen at det bevilges 4,6 millioner kroner til prosjektet Son torg/Storgata. Dette som del av den endelige kostnadsdeling mellom Vestby kommune og Akershus fylkeskommune.

♦ De nærmest sensasjonelle arkeologiske funnene gjorde arbeidene med torget og  Storgata som miljøgate til tidenes lokale økonomismell. På toppen kom en økonomistyring som sviktet stort da fylkeskommunen kom tungt inn i prosjektet gjennom funnene.

Kommunen avdekket i 2013 "uregelmessigheter i bestillingene" hos fylkeskommunen. Prosjektledere ble skiftet ut på begge sider.

Så ble fordelingen av kostnadene advokatmat. Et krav fra kommunen til fylkeskommunen ble bestridt og møtt med motkrav.

Men etter en skjerping på begge sider i 2014, er alle kostnader nå godt dokumentert, ifølge saksframlegget.

Siden i mai hersker freden rundt millionraset og hvem som skal betale hva. De totale regnskapsførte kostnader er på 20,6 millioner kr bare for kommunens del.

Så sent som i september vedtok fylkesutvalget å overføre 3,5 millioner til Vestby kommune som endelig oppgjør i tillegg til tidligere overførsel på én million. Arkeologisk etterarbeid skal fylkeskommunen dekke selv.

Men fortsatt gjenstår et viktig kapittel i prosjektet:

Kvaliteten på deler av miljøgata er ikke god nok i forhold krav om universell utforming og funksjonshemmedes behov. Dette er noe som ikke er gjennomgått i saksframlegget, der Thomas Meisfjord har vært saksbehandler.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland