www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fotograferte uidentifiserte flyvende objekter uten å vite det To. 29. okt. 2020
Meny

Alt som er publisert om saken ligger nå på
denne samlesiden i kronologisk rekkefølge.


Hva er det som flyr her?


LM-foto: Sturla Strand

Publisert 17.02.16. Oppdatert 18.02.16 Det er tidlig søndag kveld, 14. februar. Innerst i Brevikbukta tar vår fotograf ved 17-tiden en serie bilder av det flotte landskapet med Mossesundet innover mot Kambo og Moss by. Når han senere begynner å arbeide med de digitale råfilene i sitt redigeringsprogram, ser han tre objekter på himmelen.

► Sturla tok opptak fra nordvest til sør denne flotte kvelden. Fra opptaket der objektene først synes og til siste opptak der de synes, har det gått 17 sekunder, viser råfilene.

► På de to siste opptakene der objektene er med, kan de ses rett over Kambo Mølle (bildet øverst). Deretter er de "søkk vekk".

Sjeldne fly på fransk visitt? Store fugler? Vel, følg med og se hva mer som kommer etter hvert som vi oppdaterer tekst og bilder.

Her er objektene forstørret i et utsnitt så mye som opptaket tåler uten at det blir altfor pikselert. Objektet t.v. som "fører an" har unektelig en form som likner på den klassiske "flyvende tallerken", mens de to andre er mer diffuse.  

Her er to fugler som flyr i etterkant

Publisert 16.03.16 Spørsmålet om det er fugler, er naturlig nok noe som raskt kommer opp når bilder av ukjente flyvende objekter blir presentert.

Nå viser det seg at fotograf Sturla Strand søndag 14. februar også fikk med seg det som uten tvil er store fugler. De to på det store bildet her kom flyvende, også de innover mot Moss, bare et kort stykke bak. Til venstre et utsnitt med bare den forresten fuglen. Vingene kommer her relativt godt fram. På de tre andre objektene fotografen fikk foreviget uten å vite det, er det ingen ting som likner vinger.

Tatt på frihånd ned til 1/15 sek.

Publisert 18.02.16. Oppdatert senest 16.03.16 (LM-foto: Svein-H. Strand) Sturla Strand er en dreven fotograf ute i felten, også når det gjelder å fotografere stødig på frihånd med lang eksponeringstid uten å få uskarpe bilder, helt ned til 1/15 sekund.

De fleste av opptakene der de flyvende objektene over Mossesundet kom med, ble gjort uten stativ med eksponeringstid på nettopp 1/15 sekund. Det ble benyttet en 35 mm vidvinkellinse. På bildet gjennomgår han alle opptakene fra denne kvelden.

Det er ikke første gang fotografen kommer hjem med overraskende uidentifiserte saker i fangsten.

Tre av bildene som ble publisert i LM og fortsatt ligger ute på verdensveven er senere, uten å innhente fotografens samtykke, blitt brukt av en UFO-organisasjon og lagt inn i en samling med europeiske observasjoner. Redaksjonen har så langt ikke funnet det formålstjenlig å gjøre noe med ulovligheten. Bildene dukket plutselig opp via en ekstern lenke i norske Nettavisen.

Lenke til saken med tre bilder tatt ved Son Bru i 2005: ER DETTE EN FUGL, UFO NORGE?

Oversendt til UFO-Sverige

 Onsdag 16.03.16. Endret 05.04.16 Sturla Strands bilder av tre ukjente flyvende objekter innover mot Moss over Mossesundet er nå oversendt til vurdering hos Riksorganisationen UFO-Sverige. Var det fugler han knipset? Vel, nå viser det seg at han i serien av opptak fra samme standplass i Brevikbukta søndag 14. februar også fikk med seg det som uten tvil er store fugler. (Fjerde bilde ovenfra her på samlesiden.) Vingene kommer relativt godt fram. På de tre andre objektene fotografen knipset uten å vite det (bilde nummer tre ovenfra), er det ingen ting som likner vinger.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland