www.lokalmagasinet.no NYHETER | Først når det kommer til "detaljene" Lø. 16. jan. 2021
Meny

IKKE FØR det kommer TIL "DETALJENE"

(03.03.17) AKTUELL KOMMENTAR. Plan- og miljøutvalget er på mange måter det viktigste folkevalgte organ vi har. Det ligger i navnet. Og i myndigheten, i politisk uttrykt vilje under adminstrasjonen. Her er klagesaker et stadig aktuelt stikkord. Ikke minst fordi du i Vestby aldri vet hvor haren hopper sammenholdt med administrasjonens innstilling.

► I februarmøtet hoppet en tiltaksfrisk fersking, Bygdelistas Thor E. Ombustvedt, Son, opp til publikumsplassene. For å "snakke sak" med entreprenøren for Skoglundfeltet. De svært omfattende naboklagene på boligfeltet Skoglundkollen i Son, om den vedtatte detaljreguleringen og behandlingen av denne, er jo nå en het sak. En bråte aktuelle naboer er klagere. Alle sammen, faktisk.

Ombusvedt ble korrekt og bestemt klubbet på plass av lederen siden det bare var en kunstpause i møtet. Men fikk kanskje likevel det han trengte til et tilleggsforslag som senere ble vedtatt. Velberegnet regelbrudd?

VERRE ser det i ettertid ut til å være at administrasjonens innstilling ble vedtatt, enstemmig. Så får Fylkesmannen enda en tung Vestby-klage i fanget.

Og har det virkelig ikke noe å si for resultatet
slik rådmannen hevder, men uten noen som helst begrunnelse at kommunen glemte (!) å konsekvensvurdere prosjektet?

Omfattende og viktige saker som spenner over både plan- og miljøaspektet, ja særlig dem, skal vel behandles lytefritt? Etter en prosess som er nøye beskrevet.

OG SE om ikke det også er sånn, som den lokale kapasitet i plan- og byggesaker Ivar Gudmundsen påpekte her i LM i går:

Størrelsen på feltet bryter med kommuneplanen, det overordnede planverket for enhver kommune!


Det er et lokaldemokrati i for dårlig form, opposisjonen inkludert, som ikke tar i slikt før det kommer så langt som her!

I kommunen hevdes det nærmest unisont, til kommunereformen, at Vestby klarer seg selv. Er nå det så sikkert da? 

SVEIN-H. STRAND
LM-redaktør 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland