www.lokalmagasinet.no NYHETER | Forliksrådet: Statlig, men valgt av kommunestyret To. 26. nov. 2020
Meny

Forliksrådet: Statlig, men valgt av kommunestyret(27.02.20) (Reporter Svein-H. Strand) Forliksrådet er vårt laveste ledd i rettssystemet for sivile saker, men lite kjent blant folk flest. Dette til tross for at det sannelig er viktig nok: 1) Alle kommuner skal ha det. 2) Sivile tvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet.

►Forliksrådet er en meklingsinstitusjon. Der kan tvisten bli løst ved forlik eller dom. Begge deler har rettsvirkning og kan tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Å legge til rette for dette er hovedoppgaven. At partene "får løst saken enkelt, hurtig og billig", som det heter på Regjeringens hjemmesider.

Først etter at saken er behandlet er det mulig å fremme den for tingretten, vår laveste ordinære rettsinstans.

POLITIET ER SEKRETARIAT

Det bidrar knapt til "alminneliggjøring" at det er snakk om et statlig organ med tre juridiske lekfolk som medlemmer. Og at disse velges av kommunestyret. Føy til at Politiet er sekretariat, men som en sivil oppgave.

Dette er bare de ytre rammer. Det som gjør forliksrådet direkte vanskelig å "bli kjent med" er de mange unntaksregler. Unntak for saker som ikke behandles i forliksrådet. Og for saker der partene kan "skygge unna" hvis de vil.

"DE VIKTIGSTE UNNTAKENE ER"

Konfrontert med dette, der selv Regjeringens hjemmesider tyr til formuleringen "De viktigste unntakene er:", trer man fort inn på advokatbeite. Andelen som også bruker advokat til både skriftlig forhåndsmekling og selve forliksrådsmøtet er ikke liten.

Spørsmålet er så hvor "enkelt, hurtig og billig" dette blir, alt i alt. Kanskje blir det så for de typiske meklingssakene. I en oppfølgende artikkel ser vi blant annet på dette. 

VESTBY VELGER POLITIKERE

Hvem er for tiden valgt til å sitte i forliksrådet for Vestby, for hvor lang tid, og når skjedde valgene? Det fant vi ikke noe om på kommunens hjemmesider. Så vi spurte rådmann Sjur Authen.

I forliksrådet for Vestby sitter nå Grethe Lill Grytan (leder), Annette Mjåvatn og Kenneth Lien Steen. Vara er Anne Grethe Klæboe, Arjo Van Genderen og Bente Lise Lund, melder rådmannen..

Velkjente folkevalgte i kommunestyret, alle seks.

Valgperioden for forliksrådet er 2017-2021, tilføyer rådmannen.

Valget skal skje innen oktober året før perioden starter.

Hvorfor ligger ikke noe om forliksrådet tilgjengelig på kommunens hjemmesider?

Det er ikke helt riktig. Søker du på "Forliksråd" på kommunens hjemmeside, kommer det opp informasjon, og henvisning videre til Politiet som er sekretariat. Den eneste befatning kommunen har med dette statlige organet, er at kommunestyret velger medlemmer, understreker Authen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland