www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Forholdet er henlagt" Ma. 30. nov. 2020
Meny

"Forholdet er henlagt"

(24.07.18) Øst politidistrikt har henlagt "forholdet" som skjedde i forrige måned, da en lokal frilansjournalist tok seg inn i stua til LMs redaktør og nektet å fjerne seg. Ikke før redaktøren hadde gitt de ønskede svar i forbindelse med en artikkel i etterkant av vedkommendes reportasje i Moss Avis om Café Oliven. Ifølge vedkommende selv, ble det gjort lydopptak med skjult opptaker av det som skjedde i stua.

Etter flere innstendige oppfordringer fra redaktøren og hans kone ble det en scene der inntrengeren fysisk måtte geleides ut, tilbake til verandaen der journalisten først dukket opp sammen med en venn. Journalisten tok i forveien "feil hus", stormet ned til baksiden av nabohuset, der LMs fotograf tilfeldigvis oppholdt seg foran døra til sitt soveværelse.

"Hensynsløs atferd" var saken klassifisert som i politiets bekreftelse på anmeldelsen. Den ble levert samme kveld, med en detaljert beskrivelse av hva som skjedde.

Øst politidistrikt opplyser at "forholdet er henlagt da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke (vår understrekning) om det foreligger straffbart forhold". Det vises til Straffeprosesslovens paragraf 224, 1. ledd.

Det tilføyes: "Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt (vår understrekning), vil de få ny underretning."

Henleggelsen ble i går påklaget til nærmeste påtalemyndighet, Statsadvokaten i Oslo og Akershus, med den begrunnelse at det dreier seg om et åpenbart straffbart forhold og der det var flere vitner.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland