www.lokalmagasinet.no NYHETER | Forbudsområdet bør revideres Sø. 27. sep. 2020
Meny

Forbudsområdet bør revideres


Publisert 02.01.14. Kart: Vestby kommune. Jeg viser til artikkelen i LM 2. januar om at fyrverkeriforbudet i Son ble brutt på nyttårsaften. Det er jo synd dersom dette viktige forbudet ikke overholdes. Kanskje kommunen bør poengtere forbudet tydeligere? Dessuten bør forbudsområdet defineres klarere og gjerne utvides, da det ikke er noen klar forskjell på bebyggelsen i og utenfor forbudssonen. Det er verneverdige hus både innenfor og utenfor sonen.

Lokalmagasinet uttaler at det er tre vernede og flere verneverdige hus i området.  Dette er for uklart. Det riktige er at det er tre fredede hus – i henhold til kulturminneloven – og flere vernede hus etter plan- og bygningsloven. Totalt er det ca 200 vernede hus i Son.

"Fredning" er litt strengere enn "vern", men i praksis er forskjellen liten. Vernemyndighetene – Riksantikvaren og/eller fylkeskultursjefen – skal uansett uttale seg i saker om inngrep i disse husene og kan eventuelt nekte endringer som anses å forringe husenes antikvariske verdi i stor grad.

Ivar Gudmundsen

De tre fredede gårdene i Son sentrum er rimelig godt kjent. At de denne gang kom til å bli kalt "vernede" herfra (saken nedenfor), var en glipp som muligens må tilskrives utilstrekkelig skjerping på årets første dag. Dette er nå rettet i artikkelen. Takk til Gudmundsen for påpekningen og for synspunkter om forbudssonen. Med litt samarbeid dukker kanskje saken opp på politikernes bord i løpet av det nye året – og hvorfor ikke allerede før valget? Red.

Fyrverkeriforbudet BLE BRUTT

Publisert 01.01.15. Korrigert 02.01.15  Det totale fyrverkeriforbud som har hersket i Son sentrum siden 1993 ble ved inngangen til det nye året brutt flere ganger, om enn ikke i stor stil.

Forbudet er begrunnet med den verdifulle gamle bebyggelsen, med tre fredede og flere verneverdige hus, og gjelder alle typer fyrverkerier.

Det såkalte rakettforbudet (staver) gjelder jo generelt for hele landet. Men produktet kan kjøpes over grensen. Området som omfattes av totalforbudet i Son er noe upresist definert av kommunestyret for den søndre delen, og noen i Son gjorde seg mest trolig skyldig i dobbelt regelbrudd. 

Det var ellers uvanlig rolig i Son sentrum. En forklaring som byr seg fram er at ingen av skjenkestedene holdt åpent – i år heller ikke Café Oliven.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland