www.lokalmagasinet.no NYHETER | For mange kontaktkanaler? Fr. 30. okt. 2020
Meny

FOR MANGE kontaktkanaler?

Publisert 08.11.12 (Reporter Svein-H. Strand) – Spesifikke henvendelser til kommunen blir besvart individuelt og direkte via e-post, og dialogen blir lagret i arkivet i henhold til arkivloven. Det sier Kristina Forslund ved Vestby kommunes Servicekontor i rådhuset til Lokalmagasinet.no.

Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

Forslund klarer dermed opp i litt av det vi lurte på etter at vi hadde hatt "opptelling" av kommunens ulike kontaktkanaler:

På hjemmesiden der vi fant to kanaler, på Facebook to sider medregnet ordførerens egen. Og altså på e-post. Litt i overkant?

Vi la rett og slett inn en melding i diskusjonsforumet på kommunens hjemmeside:

Hei. På hjemmesiden har kommunen to ulike kanaler for publikumskontakt. Et generelt "diskusjonsforum" som her, og en kanal for "chat". Hva er tanken bak å gjøre det på denne måten, og hvor mye blir disse tilbudene benyttet?

I tillegg har kommunen opprettet en side på Facebook, med spalte for spørsmål og svar fra kommuneansatte, svar som postes uten navn eller signatur. Dette er et "lavterskeltilbud" som ser ut til å være en god del benyttet.

Videre har ordfører Ødbehr sin egen Facebook-side, i egenskap av ordfører, der en kan ta opp saker direkte med ham.

Sist, men ikke minst så er det anledning til å sende henvendelser til kommunens servicekontor og/eller enkeltansatte på e-post. Her kan krav til journalføring og arkivering slå inn, og hvordan er kommunens praksis for dette i henhold til regelverk/retningslinjer?

PS. Dette publiseres på diskusjonsforumet, som er mer direkte tilgjengelig enn chatte-kanalen. Og for all del - det må jo gjerne bli debatt omkring dette!

SVAR ETTER TRE DAGER

Kristina Forslunds svar ble lagt inn i diskusjonsforumet etter tre dager, og en melding om dette, med lenke, ble sendt som e-post til redaksjonen.

Vi gjengir svaret i sin helhet her, bare med enkelte språklige endringer:

Hei, og takk for engasjementet! På grunn av sykdom har chat-tilbudet på hjemmesiden ikke blitt utviklet, og det vil bli tatt ned inntil vi har kapasitet.

Henvendelser på kommunens Facebook-side av generell karakter, som ikke krever formell saksbehandling, besvares på diskusjonsforumet.

Diskusjonsforumet er alminnelig tilgjengelig for publikum, men vi ser at Facebook blir benyttet i vesentlig større grad.


Ordfører Ødbehrs Facebook-side er hans som politiker og besvares også av ham
.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland