www.lokalmagasinet.no NYHETER | For 80 år siden i dag: Rundt 1000 soldater ble satt i land i Son Ti. 20. okt. 2020
Meny

Rundt 1000 soldater

ble satt i land i Son



Avdelinger med tyske/østerrikske soldater er nettopp blitt satt i land fra bl.a. DS "Oscarsborg I" (i bakgrunnen) etter senkningen av "Blücher" i Drøbaksundet. Bildet, fra tyske krigsarkiver, var bare ett av mange fra krigens dager i Son som var å se på sommerutstillingen 2016 i Son kystkultursenter.

(09.04-10.04.2020) (Av Svein-H. Strand) Slik ble 9. april 1940 et særskilt kapittel i Sons historie: Tyske invasjonsstyrker foretok retrett sørover i Oslofjorden etter å ha fått en ødeleggende velkomst med torpedoer og kanonild fra Oscarsborg festning og bl.a. Kopaas-batteriet utenfor Drøbak. Son pekte seg ut som første sted å gå i land i den tyske retretten. Men det var akutt krise for okkupantene i fjorden. I tillegg til det enorme tapet av mannskaper fra den store krysseren "Blücher" som ble skutt i brann og sank, var det hundrevis av skadede soldater å ta hånd om.

Da de få følgeskipene til "Blücher" nærmet seg Son, overfylte av flere hundre skadede i tillegg til skipsmannskapet, møtte de DS "Oscarsborg I" i sin daglige rute fra Son til Oslo.

"Borgen", som Fred Olsens Oslo-båt ble kalt til daglig, var da ikke kommet lengre enn omtrent på høyde med bebyggelsen i Kjøvangen nede ved fjorden.

To varselskudd fra krysseren "Emden", avfyrt med tysk besluttsomhet mot "Borgen", gjorde det mer enn klart hvem som hadde kommandoen i fjorden denne skjebnetunge morgenen. Skudd nummer to slo ned rett foran baugen. 

"Borgen" stanset da, og ble straks bordet fra en hurtiggående motorbåt som en av krysserne satte ut, med spørsmål om hvor mange de kunne ta ombord.

Med ca 300 soldater i tillegg til de få passasjerene ble så kursen satt mot Son, et av de første større steder i Norge der tyskerne satte sine bein under 2. verdenskrig.

I løpet av dagen ble til sammen rundt tusen soldater satt i land i Son fra DS "Oscarsborg I" og små hjelpefartøy, de fleste for å ta seg videre til Oslo og slutte seg til den invasjonsorden Hitler og hans stab hadde satt opp.

RASKT BESATT OG SIKRET

Men det lille strandstedet Son ble også raskt besatt og sikret på strategiske steder med tysk grundighet. Først og fremst gjaldt det Son skole, "Telegrafen" med telefonsentralen, Bogen-bussene, privateide lastebiler og Alicenborg-huset øst for sentrum (oversiktlig og "skyttervennlig" lokasjon). 

Om Son i noen grad var forankret i invasjonsplanen som brohode, vites ikke. Men som i alle invasjonskriger, måtte det improviseres på midlertidig eller varig basis når en møtte uforutsett sterk motstand.

I ettertid vet vi at tyskerne var godt strategisk etablert i Son (og Kambo-området på Mosse-siden) gjennom hele krigen.

Og i motsetning til hva mange har trodd: En mindre enhet med soldater satt i land fra en tysk hvalbåt med utstyr var postert med maskingevær i Sons gater allerede litt før DS "Oscarsborg I" hadde avgang på rutetid kl. 06:50.

Dette bekreftes i et detaljert notat som soningen Thorleif Grue etterlot seg. Datteren Sidsel Grue har fortalt til LM at faren denne morgenen som vanlig var passasjer på "Borgen", på vei til sin lærlingejobb i Oslo.

"Blücher" under seilas til Norge 8. april, fotografert fra den lette krysseren "Emden". (Foto: Bundesarchiv / no.Wikipedia)

"LÜTZOW ELLER "EMDEN"?

Men av de to krysserne som fulgte "Blücher" innover Oslofjorden, hvem var det som skjøt mot DS "Oscarsborg I"? Dette har vært litt uklart gjennom årene, og dessverre gir heller ikke Thorleif Grues notat noe svar.

"Lützow" fikk, ifølge no.Wikipedia, tre treffere fra Kopaas-batteriet, og fikk kanontårnet ødelagt, mens hun bakket ut av fjorden.

Ut fra dette kan det vel sies å være mest sannsynlig at skuddene kom fra den lette krysseren "Emden", selv om "Lützow" nok fortsatt hadde flere kanoner som var intakte.

At det var "Emden", har støtte i den avdøde soningen Knut Ottersens bok "Sons-prating" som han ga ut på eget forlag mange år før han døde i 2009, 90 år gammel.

Denne delen av Ottersens bok er for det meste basert på det han så selv, men også på notater fra hva andre soninger har fortalt.

Vi konstaterer imidlertid at flere andre kilder holder på at skuddene mot "Oscarsborg I" kom fra "Lützow".

Språklig kvalitetssikret 11.04.20

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland