www.lokalmagasinet.no NYHETER | FOR 15 ÅR SIDEN. Januar 2003: EU-prosjekt overtar for Oslofjord Info On. 2. des. 2020
Meny

Tilbakeblikk ved LMs 15 års-jubileum.

EU-prosjekt overtar for Oslofjord Info

(3.1.2003) (LM/NewsRunner) Deltakerne i organisasjonen Oslofjord Info har besluttet å avvikle aktivitetene og kontoret i Son. Rettigheter og forpliktelser er overført til EU-prosjektet SuPortNet II. Her samarbeider Norge med flere andre land, blant annet om å redusere miljøskader som følge av økt båtbruk.

Østfold fylkeskommune er operativ leder for prosjektet, som er treårig. Foruten Norge omfatter det Uddevalla i Sverige samt havner i Polen, Estland, Litauen, Latvia og Tyskland.

SuPortNet står for Sustainable Network of Ports, eller Varige havnenettverk som det kan kalles på norsk.

Deltakere i den norske delen er myndigheter og båthavner i deler av Oslofjorden, Sørlandskysten og kystområdet opp til Hordaland. I tillegg kommer organisasjoner og myndigheter som har ansvar for å legge til rette for sikkerhet og miljø for dem som ferdes langs kysten.

Målsettingen for den norske delen er å forebygge miljøskader i kystsonen som følge av økt båtbruk. I tillegg er det planlagt å utvikle et felles informasjonssystem for båtturister for hele SuPortNet-området.

Oslofjorden friluftsråd leder miljøprosjektet, går det fram av en pressemelding fra Akershus fylkeskommune.

Oslofjord Info ble etablert i februar 2000. Det var en videreføring av et eksisterende informasjons- og kompetansesenter for Oslofjorden som tidligere havneleder Albert Larsen drev i Son. Larsen ble også daglig leder i Oslofjord Info, der fylkeskommuner, kommuner og havner i Oslofjorden var deltakere.

Målsettingen med Oslofjord Info var å styrke Oslofjord-området som arena for båtturisme. Organisasjonen ble avviklet 1. juni 2002, men oppgavene videreføres altså nå gjennom EU-prosjektet.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland