www.lokalmagasinet.no NYHETER | Følger ikke loven! Lø. 5. des. 2020
Meny

FØLGER IKKE LOVEN!


Dokumentomfanget til plan- og miljøutvalgets møte 14. desember var nesten like bemerkelsesverdig som enkelte av saksframleggene og vedtakene som ble fattet. Her er en liten del samlet og gruppert for LM-redaktørens stående gjennomlesning og markeringer med tanke på å finne tilbake uten mer bruk av tid enn nødvendig.

Publisert 21.12.15 (Reporter Svein-H. Strand) Vestbys fungerende bygningssjef Jack Hatlen med rådmann Sjur Authen som medunderskriver leverte en oppsiktsvekkende korreks til plan- og miljøutvalget foran møtet 14. desember. Bl.a. for manglende evne (og vilje?) til å følge norsk lov for begrunnelse av dispensasjonssaker.

► Men dette gjorde åpenbart ikke avgjørende inntrykk på de sju folkevalgte, som nok en gang fattet enstemmig vedtak i strid med rådmannens begrunnede innstilling.

Med Høyres Pål Engeseth (utvalgsleder i forrige periode) samt Aps veteran Ragnhild L. Johansen (også medlem i forrige periode) som vararepresentanter, er det først og fremst ex-ordfører John A. Ødbehrs garasjesak, nok en gang, og en dispensasjonssak om overgang fra hytte til bolig i Revlingåsveien 15, som utmerker seg.

Godkjenningen av sistnevnte, en klage på tidligere avslag, er i strid med administrasjonens alvorlige advarsel under henvisning til uttalelser fra Fylkesmannen, fylkesrådmannen og ikke minst lovfestede saksbehandlingsregler.

LM kommer nærmere tilbake til begge disse sakene, der ikke minst de vedlagte spørsmål og svar fra utpørringen av Ødbehr i kontrollutvalget før valget er svært interessant. Her skal bare nevnes en spørsmålsstilling som røper en stor grad av forutinntatthet, sammenliknet med rådmannens likeframme svar.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland