www.lokalmagasinet.no NYHETER | FNF Vestby legger ned ‒ uenighet om videre drift To. 3. des. 2020
Meny

FNF Vestby legger ned ‒ uenighet om videre driftFOTO av Ødemørk-stua: Paul Sporsheim

Som naturlige samarbeidspartnere for videre drift på Ødemørk vises det til Naturvernforbundet Follo-Moss og Vestby Turlag.

(18.11.19) (Reporter Svein-H. Strand) På grunn av uenighet med kommunen og Forum for Natur og Friluftsliv sentralt om videre drift, velger FNF-avdelingen i Vestby å legge ned aktivitetene. Det opplyser styret i en pressemelding. Hva uenigheten konkret består i, sies det ikke noe om. Gjennom snart 15 år har FNF i Vestby nedagt det man trygt kan kalle et imponerende arbeid med støtte fra sponsorer, samarbeidspartnere og andre bidragsytere.

‒ Sammen har vi bidratt til prosjekter som har gjort Vestby til en grønnere kommune og gitt friluftsliv og folkehelse et løft, oppsummerer styret selv.

‒ For å videreføre noen av prosjektene som FNF har hatt, overføres en del av oppgavene og utstyret til Vestby Turlag og Vestby Skiløypeutvalg. Slik opprettholdes friluftslivet i kommunen, heter det.

Det vises til Naturvernforbundet Follo-Moss og Vestby Turlag som naturlige samarbeidspartnere for videre drift på Ødemørk.

Det er ønskelig og naturlig at kommunen tar på seg sin del av oppgavene, som for eksempel drift av Ødemørk og lysløypa i Son, sier det avtroppende styret, ved styreleder Nils Thorsen.

Styret takker innledningsvis alle medlemmer for godt samarbeid gjennom årene siden starten i 2005. Og styret sier seg med rette stolte over å kunne vise til denne oppsummeringen:

► Bygget og vedlikeholdt 4 km lysløype i Son med midler fra kommunen, Sparebank1 Son og tippemidler.

Vedlikeholdt og preparert skiløyper i Sonsområdet og Mossemarka i samarbeid med Vestby Skiløypeutvalg og Son Slalåmklubb.

Vedlikeholdt Ødemørkstua med dam, tun, uthus og lavvo sammen med Naturvernforbundet.

Vedlikeholdt innmark med husdyr i samarbeid med NMBU og Holm Søndre.

Drevet kafe og kiosk på Ødemørk sammen med frivillige verter.

Tilrettelagt, merket og skiltet 145 km turstier sammen med Vestby Turlag.

Satt opp 945 skilt på 355 stolper i samarbeid med Vestby Turlag, finansiert av Gjensidige Stiftelsen og Akershus fylkeskommune.

Satt opp ti gapahuker i samarbeid med Camp Norway og Vestby Vgs, finansiert av kommune, fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB.

Laget 20 turvideoer i samarbeid med Vestby Historielag, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Utlån av ATV med tilhengere, sporsetter, krattknuser, motorsag, ryddesag og håndverktøy til medlemmene våre, finansiert av Sparebankstiftelsen.

Levert høringsuttalelser og deltatt i styrer og utvalg som er relatert til våre oppgaver.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland