www.lokalmagasinet.no NYHETER | Flere p-plasser parkeres Sø. 29. nov. 2020
Meny

Flere p-plasser parkeres

Publisert 19.01.13 Oppdatert senest 11:40. På grunn av de arkeologiske funnene blir nå parkeringsplassene på Son torg redusert fra 36 til elleve. Dette vil redusere kommunens inntekter med 50.000 til 100.000 kroner. "Sirkulasjon" er nå et stikkord for parkeringssaken i Son. Det går fram av en sak til formannskapets møte 28. januar. Kommunen vil erstatte dette tapet gjennom at beboerne på Son havn nord anmodes om å parkere i eget parkeringshus.

♦ – Det er i dag alltid ledige plasser ved Son Brygge, og kapasiteten i området er derfor foreløpig tilredsstillende, heter det.

Selve innstillingen fra rådmannen går for øvrig ut på at "parkeringsordningen" med Europark videreføres. Leietiden utløper 31.12. neste år.

Et alternativ kan da være at kommunen håndhever dette selv basert på en parkeringsforskrift, går det fram av saksframlegget.

Saksbehandleren, Arne Kristian Sogn, skriver at "det aller viktigste er å opprettholde en parkeringsordning i Son for å holde sirkulasjon på plassene, spesielt i sommerhalvåret."

(Mer om denne saken kommer.)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland