www.lokalmagasinet.no NYHETER | Flau smålighet til avstemming To. 3. des. 2020
Meny

Flau smålighet til avstemming

Søndag 15.03.15. Ill.foto: Stock.exchng AKTUELL KOMMENTAR. Vestby formannskap skal 23. mars ta stilling til om Soon Seilforening skal få "en viss dekning" for sine utgifter i en årelang bryggetvist med kommunen. Rundt 370.000 kroner kostet det foreningen fram til det i fjor omsider ble et rettslig forlik, bare kort tid før det skulle være hovedforhandling for tingretten. Allerede i et møte med kommunen i september 2012 foreslo foreningens representanter en tilsvarende løsning som i forliket.

Prosessen som foreningen reelt sett ble tvunget inn i, har vært en stor belastning både økonomisk og arbeidsmessig. I tillegg til det sosialt og sportslig verdifulle arbeid foreningen nedlegger år etter år, trekker den tusener av tilreisende til Son, i fjor anslagsvis 4200 gjennom arrangemenger som på Europe Week, NORC-regatta og Hollænderseilasen.

Hva tror dere innstillingen lyder på foran den politisk behandling? Null og niks, ikke engang et symbolsk håndslag fra rådhuset, der fremme av Son som turiststed sies å være et konstant satsingsfelt. Saksbehandler: Kommuneadvokat Nils-Anders Søyland.

For en gangs skyld falt det naturlig å skrive en kommentar uten en nyhetssak i forveien. Argumentasjonen som følger saken er selvfølgelig ganske uangripelig. Juridisk sett. Men dette er ikke jus, det er smålighet. Nå gjenstår den politiske uangripelighet.

La meg si det sånn, at det vil være en skandale i valgåret 2015 dersom formannskapet ikke kjenner sin besøkelsestid og innvilger hva det helt konkret beskjedent søkes om i det nøkerne brevet fra foreningen: "En viss dekning". Hvor mange tusen? Her burde det ligge an til konstruktive sonderinger og gruppemøter fram til 23. mars. Lykke til!

Svein-H. Strand/LM-redaktør

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland