www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fjordkryssing: Ta ingen ting for gitt! Fr. 30. okt. 2020
Meny

Ta ingen ting for gitt!

Publisert 20.11.14 Så kom innstillingen om Oslofjordkryssingen Konseptvalgutredningen (KVU) fra Statens vegvesen. Av de fire konseptene som var med til siste runde, har utredningen (offentlig den 19.11.) landet på følgende: I nord: Fortrinnsvis bru (over nordre Håøya), men med fortsatt planlegging av ny tunnel parallelt med den gamle. I sør: Fast forbindelse mellom Moss og Horten og med fortsatt utredning om det skal bli bru eller tunnel. På kort sikt fortsatt og oppgradert ferjeforbindelse med rv. 19 i tunnel under Moss.

Vår lokale kamp for å bevare det unike kystlandskapet vårt har ført fram og vårt alternativ synes skrinlagt. Det er gledelig! Av hensyn til miljø og friluftsliv langs Oslofjorden er vi imidlertid fortsatt prinsipielt mot bru uansett lokalisering i dette området.

Men selv ikke for Vestby-Hurum-Holmestrand-konseptet kan vi ta gledene på forskudd; innstillingen skal nå kvalitetssikres og parallelt sendes ut til høring med høringsfrist 1.3.2015.

Alt taler for at sterke krefter da vil prøve å omstøte KVU-innstillingen før regjeringen etter hvert skal endelig beslutte i saken om fjordkryssing.

I høringsrunden er det uhyre viktig at bromotstandere er synlige overfor egne politikere lokalt, regionalt og nasjonalt, i medier eller i andre sammenhenger.

For naturens og framtidige generasjoners del har vi ikke råd til å ta for gitt at innstillingen også blir det endelige resultatet. Det er et godt startgrunnlag for innsatsen i høringsrunden at flere kommunestyrer allerede har fattet enstemmige vedtak mot bru, iallfall i sitt område.

Vi takker for godt samarbeid med politikerne i Vestby og ser fram til at engasjementet for miljøet bevares, til beste for innbyggerne i kommunen og nærliggende områder.

Alliansen for bevaring av kystlandskapet mellom Hvitsten og Son 

Sverre Skibenes, leder


 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland