www.lokalmagasinet.no NYHETER | Finanstilsynet: Bankkort med bilde er fortsatt GYLDIG LEGITIMASJON Lø. 31. okt. 2020
Meny

Finanstilsynet: Bankkort med bilde er fortsatt GYLDIG LEGITIMASJON

(31.07.19) Apropos gårsdagens melding i LM, om Sparebank 1 Østfold Akershus som ber kunder om kopi av gyldig pass innen 20. august: Bankkort med bilde er fortsatt gyldig legitimasjon. Og i motsetning til hva det gis inntrykk av: Finanstilsynet har ikke skjerpet kravene til legitimering av BankID!

Dette blir slått fast i en melding på hjemmesiden. Det vises til at det i flere medier har vært hevdet at myndighetene krever at bankkunder legitimerer seg med pass, på grunn av nye krav i hvitvaskingsregelverket.

Det riktige er at en ny hvitvaskingsforskrift presiserer og viderefører sentrale deler av gjeldende forskrift.

Finanstilsynet understreker videre på sin hjemmeside at pass fortsatt ikke er eneste gyldige ID-dokument etter regelverket.

Og som LM skrev i går: Rundt en halv million nordmenn har ikke gyldig pass.

Kravene til BankID og legitimering fastsettes av Finans Norge Servicekontor/BITS. Følgende typer legitimasjon anses som gyldig for fysiske personer:

  • Pass (ikke nødpass)
  • Førerkort
  • Bankkort med bilde
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4)
  • Norsk utlendingspass (blått pass)
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)
  • BankID
Bankene står likevel fritt til å fastsette egne regler og rutiner for sikker kundekontroll. Dette selv om de innebærer strengere krav enn i hvitvaskingsregelverket, påpeker Finanstilsynet.

Hva de gjør med kunder som ikke legger fram gyldig pass som banken skal ha liggende kopi av, gjenstår å se.

Bank krever gyldig pass

(30.07.19) Sparebanken 1 Østfold Akershus sender i disse dager brev til kunder som angivelig ikke har "gyldig legitimasjon". I et brev datert Rygge 23.07.2019, adressert til "kunder med BankID utstedt av oss" bes det om at banken får tilsendt "kopi av ditt pass innen 20.08.2019."

► Det forutsettes altså at BankID ikke er gyldig ID, noe det fortsatt er, sammen med bl.a. førerkort. Videre er det all grunn til å tro at en betydelig del av bankens kunder ikke har gyldig pass.

På landsbasis er det snakk om rundt en halv million nordmenn.

► Regelverket sier uten forbehold at man selv, og ingen andre, bestemmer om og når passet skal fornyes.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland