www.lokalmagasinet.no NYHETER | Finanskomiteen ser på eiendomsskatt Fr. 4. des. 2020
Meny

Finanskomiteen ser på EIENDOMSSKATT

Publisert 08.08.12 (Reporter Svein-H. Strand) I finanskomiteens første møte etter ferien 22. august er det noe overraskende eiendomsskatt som er temaet. I motsetning til mange andre kommuner, har Vestby så langt klart å unngå å sette inn dette sterke virkemiddelet for å bedre sin økonomiske situasjon.

Fra årets 1. mai-tog i Son. Ingen tvil hva opposisjonen mener om komiteen som gjennomgår hele kommunens utgifts- og inntektssituasjon. LM-foto: Svein-H. Strand

♦ Dette er et valg som det har vært liten eller ingen uenighet om så langt.

Av de tre store partiene i Vestby har særlig Høyre og Frp i flere år utstedt høylydte "garantier" for at de vil holde eiendomsskatt på en armlengdes avstand.

Men kommunens økonomi har forverret seg siden da på grunn av forventede inntekter som har sviktet i stor stil. Noe av dette har så å si vært tatt ut "på forskudd".

Kollapsen i det kommunale Vestby Næringsselskaps datterselskap Vestby Fjernvarme AS har ytterligere forverret dette. Og finanskomiteens eksistens er i seg selv et vitnesbyrd om ståa.

Det er derfor knyttet en god del spenning til komiteens behandling av dette temaet. Sier den at Vestby skal videreføres som en nei-kommune på dette skatteområdet? Eller blir eiendomsskatt lagt inn ved navns nevnelse som et mulig valg i fall de mørke skyene som synes i horisonten legger seg tungt over hele kommunens økonomiske handlingsrom? Kutt i blant annet sentrale servicetilbud er det tross alt heller ingen som ønsker. 

Spenningen blir ikke mindre siden opposisjonen Ap, SV og Sp ikke har ønsket å delta i komiteens arbeid med sine valgte representanter. Men med eiendomsskatt og bare dette på dagsordenen for møtet, kan det fort bli fristende for ett eller flere av opposisjonspartiene å avlegge en visitt i det de kaller "kuttkomiteen".

Lysten til å ta en tur innom kan ikke minst komme til å overmanne SV, som generelt har lagt lista klart lavere enn de andre for eiendomsskatt som et mulig virkemiddel til å oppretteholde kommunale tilbud på dagens nivå. 

Møtet er ellers åpent for alle, og starter kl. 18 i rådhuset.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland