www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fikk ikke bli medlem fordi hun var kvinne! To. 3. des. 2020
Meny

Fikk ikke bli medlem FORDI HUN VAR KVINNE

(19.01.19) (Ill.foto: stock) I den hundre-årige historien til Soon Seilforening finnes ikke bare kuriositeter som den lange rekken av år som selskapsklubb. Konkurranseseiling kom jo ikke på programmet før på slutten av 1960-tallet. I protokollene finnes nemlig også den lite festlige historien om en kvinne som ble nektet medlemskap. Fordi hun var kvinne. Dette var vel å merke så sent som i 1970!

Kvinnen, den kjente keramikeren Turid Mjelve fra Son, kontaktet Norges Idrettsforbund og fikk svar om at slikt var avlegs i idretts-Norge.

Men, som det står i vår kilde, Soon Seilforenings medlemsblad Zoen Water nr. 1 1994, i forbindelse med foreningens 75-årsjubileum:

”Turid nøyde seg imidlertid med det og ble aldri opptatt som medlem.”


I 2004 vinner altså foreningens fremste kvinne, Siren Sundby, olympisk gull, så tidene har heldigvis skiftet.

Det kan passelig tilføyes følgende fra jubileumsberetningen i Zoen Water:

"Kraftig befolkningsvekst med innflytting på Deør byggefelt var nok anledningen til at general-forsamlingen i mars 1977 vedtok at hvert nytt medlem måtte ha to faddere som hadde stått i foreningen i minst fem år. Adgangen til å anbefale søkere til medlemskap ble begrenset til én anbefaling i året. Dog skulle seilere ikke nektes medlemskap."

Sitat slutt.

I en tilføyelse framgår det kort at lovendringen ble godkjent av Norges Idrettsforbund.(Denne saken ble sist publisert i Lokalmagasinet.no i desember 2009. Den er her litt omredigert.)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland