www.lokalmagasinet.no NYHETER | Feil unntatt offentlighet To. 3. des. 2020
Meny

Feil unntatt offentlighet

(21.02.19) (Reporter Svein-H. Strand) ‒ Innkallingen til møtet i byggekomitéen for Solhøy omsorgsboliger 26. februar ble ved en feil unntatt offentlighet. Dette er selvfølgelig ikke riktig, og feilen er nå rettet, sier rådmann Sjur Authen i en epost i morges.

‒ Innkallinger til møter vil aldri være unntatt offentlighet, understreker rådmannen. Det skal tilføyes at LM allerede i går ettermiddag kunne laste ned møteinnkallingen med sakskartet.

► Sakspapirene og vedleggene er imidlertid unntatt offentlighet etter offentleglova paragraf 13 og forvaltningsloven paragraf 13.1 pkt. 2.

‒ Om møtet blir lukket, avgjøres av utvalget i møtet, men dette vil være rådmannens anbefaling, sier Sjur Authen. Møtet i rådhuset starter for øvrig så tidlig som kl. 08.00, i kommunestyresalen.

Møteinnkalling unntatt offentlighet

(20.02.19) Neste møte i byggekomiteen for Solhøy omsorgsboliger er berammet til 26. februar. Til medlemmene er det nå sendt ut en møteinnkalling som er unntatt offentlighet, får LM opplyst. Det er uvanlig, og i en henvendelse til rådmannen spør LM i dag om hvilken unntakshjemmel i offentlighetsloven som er benyttet.

Møtet er forlengst oppført i oversikten over politiske møter på kommunens hjemmeside, men så sent som i formiddag står det ikke noe om at møtet skal være lukket for offentligheten. Etter det LM forstår, skal byggekomiteen nå utarbeide anbudsdokumenter for byggeposjektet.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland