www.lokalmagasinet.no NYHETER | Feil sted og altfor dyrt havnelager i Son Lø. 5. des. 2020
Meny

Feil sted og altfor dyrt "havnelager" i Son

Publisert 04.02.14. Endret senest 10:51. Rådmannens forslag om å bygge en sjøbod som lager for Son havnekontor støttes av formannskapet, men det ønskes en annen plassering enn ved pumpehuset på brygga.

♦ Politikerne mener også at kostnadene ser ut til å være "i høyeste laget", som det heter. I saksframlegget var det antydet en kostnad på rundt en halv million kroner. Formannskapet ber også om at det lages tegninger som viser plassering og arkitektur.

Høyres Stig Eyde fikk alle med på dette vedtaket.

Men det var etter at et fellesforslag fra Anne Therese Tuft Lie (Ap) på vegne av Ap og Sp bare fikk tre stemmer. Her skulle saken sendes tilbake for å få utredet en plassering ved brua over Hølenselva eller Sonskilen Båthavn AS.

Administrasjonens forslag som fikk null stemmer var angivelig "den beste av en rekke løsninger som har vært vurdert" for å løse et lagerbehov som har bygget seg opp gjennom flere års ekspansjon. En utvikling som har gjort den kommunale småbåthavna i Son med nærmere 1000 båtplasser til en av landets største.

Administrasjonen anbefalte sjøbod-alternativet på Dampskipsbrygga etter befaringer, også sammen med representanter fra Soon og Omegns Vel.


- Vellet ga uttrykk for at en sjøbod kunne være en spennende løsning arkitektonisk og miljømessig, ble det opplyst i saksframlegget.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland