www.lokalmagasinet.no NYHETER | Får nå smake pisken for ulovlige tiltak på Laksa Fr. 4. des. 2020
Meny

Får nå smake pisken for ulovlige tiltak på Laksa  

(22.07.18. Oppdatert 18:14) Tiltaket som er utført på eiendommen Laksaveien 73 i sommer er nå vurdert som søknadspliktig og utført uten nødvendig tillatelse. Det fastslår Vestby kommune i en epost som svar på tre henvendelser fra berørt nabo Rune Vegel i Laksaveien 24.

"Nødvendige handlinger" er iverksatt på bakgrunn av dette, framgår det av eposten som LM har fått innsyn i. Som tidligere meldt i LM, og dokumentert med bilder, er det gjennomført terrengendringer som bl.a. omfatter graving av en grøft fra våningshuset og helt fram til Laksaveien.

Det er datterselskapene til Fred Olsen-kontrollerte AS Stavnes Byggeselskap Stavnes AS og Stavnes I AS som må forholde seg til de lovbestemte sanksjoner fra kommunens side. Selskapene har da underforstått ikke levert noen redegjørelse og søknad i etterkant innen fristen 16. juli.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland