www.lokalmagasinet.no NYHETER | Få benytter seg av tidlig stemmegivning Ti. 27. okt. 2020
Meny

Få benytter seg av tidlig stemmegivning

Publisert 01.07.15 (Reporter Svein-H. Strand) Fra i dag kan du gjennomføre tidlig stemmegivning etter en forhåndsbestilling til rådhuset. Ved de siste to valgene var det bare ca 10-12 personer i Vestby kommune som benyttet seg av denne ordningen.

Det opplyser Christin Westby, leder i Fellestjenesten i Vestby rådhus, til Lokalmagasinet.no.

Ordningen med tidlig stemmegivning er tilrettelagt for dem som ikke har anledning til å stemme i løpet av perioden da det er ordinær forhåndsstemming. Denne perioden starter mandag 10. august og varer til og med fredag 11. september.

Ved Stortingsvalget i 2013 ble det alt i alt avlagt rundt 2000 forhåndsstemmer i Vestby.

HJEMMESTEMMING OGSÅ
Velgere som er syke har nå også anledning til å be om å få stemme hjemme, ser vi på kommunens hjemmeside. Er dette noe nytt?

Nei, adgangen til hjemmestemming er ikke ny. Ved valget for fire år siden var det seks som avga stemme på denne måten. Under Stortingsvalget for to år siden var det fire, sier Christin Westby.

Vi gjennomfører også valg på Stenløkka Bo- og servicesenter i Son, på Vestby omsorgsboliger og på Vestby sykehjem en dag i den siste uken før valgting, tilføyer hun.

Ordinært valgting i Vestby kommune er søndag 13. september, etter vedtak i kommunestyret, i tillegg til den felles nasjonale valgdagen mandag 14. september.

Vestby har i flere tiår benyttet seg av muligheten til å holde valg over to dager.

Selv om det koster litt ekstra, har det knapt vært reist spørsmål om å kutte ut søndagen som valgdag.

Frammøtet første dag har vært jevnt bra fra valg til valg, og det antas at dette har bidratt med sitt til valgdetakelsen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland