www.lokalmagasinet.no NYHETER | Eyde fikk stukket til seg Hs forslag Fr. 30. okt. 2020
Meny

Eyde fikk stukket til seg Høyres forslag

Publisert 08.10.14 (Reporter Svein-H. Strand) "Piratene" i Vestby Høyre ydmyker nå ikke bare sin partifelle ordføreren ved ikke å støtte hans kurssøknad, i alle fall utad. I formannskapet fikk Høyres eneste stemmeføre representant mens ordføreren var inhabil, stukket til seg et ferdigskrevet notat fra kommunestyregruppas nye leder Eirin Stuhaug Bolle og Anne Grethe Klæboe som satt ringside og fulgte med.

Illustrasjonsfoto: StockExchng

♦ Tidligere gruppeleder Stig Eyde måtte så lese opp dette som Høyres forslag til avstemmingen. Noe slikt er ikke kjent fra åpne politiske møter i noen annen kommune i landet. På lappen Eyde fikk sto det:

"Saken trekkes / realitetsbehandles ikke av formannskapet. Slik at man kan fremme ny sak hvor alle folkevalgte med styreverv tilbys kurs som er relevante for den enkelte, slik at de kan gjøre en god jobb for kommunen."

Dette fikk bare Høyres stemme.

Også i andre partier reageres det nå svært sterkt på det som skjer i kommunens største parti. Et planlagt møte i går for å sondere mulighetene for et felles borgerlig budsjettforslag ble ikke noe av.

"I krokene" i formannskapssalen mandag gjorde varaordfører Trygve Thorsen (Frp) det klinkende klart overfor Eirin Stuhaug Bolle at et formelt samarbeid ikke kommer på tale og ikke er mulig. Ikke med et parti der kommunestyregruppa er i åpenlys strid med seg selv.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland