www.lokalmagasinet.no NYHETER | Et torg for nye generasjoner Fr. 30. okt. 2020
Meny

TORG FOR NYE GENERASJONER


Son torg må forankres i historien. Det må likevel kunne tjene lokalsamfunnet i nåtiden og for de nye generasjoner som et fellesareal til daglig bruk. LM-fotos: Svein-H. Strand

Publisert 24.05.13 KOMMENTAR: Svein-H. Strand – Vi åpner Son torg i dag, men det betyr ikke at det er ferdig, understreket ordfører John A. Ødbehr i sin tale på den historiske markeringen 16. mai. Bak dette lå det både gledelige og kompliserende faktum med arkeologenes tunge middelalderfunn under dagens bakkenivå.

♦ En annen av talerne benyttet prisverdig den feststemte anledningen til å tegne en situasjon med potensiale til å kunne bli en konfliktfaktor. Trygve Nordby, eier av den fredede Spinnerigården, talte nok på vegne av både naboer og mange soninger generelt da han ba om en framtid der middelalderminnene blir ivaretatt som en bonus uten altfor store fradrag i regnskapet for daglig bruk og trivsel.

Kort sagt: Son torg må forankres i den nyåpnede, utvidede Sonshistorien. Det må likevel kunne tjene lokalsamfunnet i nåtiden og for de nye generasjoner som et fellesareal tilstrekkelig innrettet for daglig bruk. Til nytte og berikelse av et miljø som i utgangspunktet er det beste.

Fra et slikt startsted burde det være rom også for frisk debatt om den nøyaktige grensesetting for faste installasjoner rundt de arkeologiske funn. Og ikke minst: Hvordan disse skal utformes. Dette er en viktig debatt som også kan bli spennende og spenstig.

Prosjektet Son torg er blitt et svært kostbart offentlig spleiselag, og bunnlinjen i regnskapet kan ennå ikke skrives. Debatt er imidlertid gratis, og den er hermed åpnet! Her bør også barns meninger være med, og det kan jo stå som en utfordring til de lokale lærere!


Representanter for den oppvoksende generasjon på åpningen av nye Son torg. Barnas meninger om hvordan middelalderfunn og torget som nytteareal skal balanseres, bør også høres og synes i den offentlige debatt.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland