www.lokalmagasinet.no NYHETER | Et selvlaget frynsegode Fr. 30. okt. 2020
Meny

Et selvlaget frynsegode

Publisert 17.01.15 Ordningen med gratis lokalavis (saken nedenfor) er et frynsegode de 35 representantene i Vestby kommunestyre har laget til seg selv og som er lite kjent blant folk flest. Dette omfattet opprinnelig rett til å få dekket abonnement på to lokalaviser for kommunens regning, opplyser konstituert rådmann Sjur Authen til LM.

Ordningen, som mange vil finne unødvendig i våre dager, er forankret i det omfattende godtgjørelsesreglementet. Den koster skattebetalerne inntil 111.100 kroner i året basert den nåværende abonnementsprisen på Moss Avis.

Reglementet ble sist ajourført av kommunestyret 2. september 2013. Før det var det en endring i 2010 som medførte at man gikk fra to til én lokalavis. Dette var initiert av en politisk komité som jobbet med politisk struktur og møtegodtgjøring, sier Authen.

Hvor langt tilbake man må gå for å finne ut når man innførte to lokalaviser vet jeg ikke, men antakelig har ordningen vært lenge, tilføyer rådmannen.

Purrer igjen for få betalt for fritt avisabonnement

Publisert 16.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) Til tross for forklaring og beklagelser fra bl.a. redaktør Pål Enghaug: Moss Avis har igjen sendt ut purring på sms for ett års abonnement til hver og en av representantene i Vestby kommunestyre som benytter seg av ordningen med fritt abonnement på en lokalavis.

Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

Som tidligere meldt i LM, sendte Moss Avis like over nyttår purring på betaling for sitt vedkommende. Purringen lød på kr 3.175,83.

Forklaringen for kommunens vedkommende var at økonomi-kontoret ikke hadde rukket å omstille sitt utbetalingssystem til et nytt regnskapsår, får LM opplyst. Betalingsfristen var dessuten nettopp forfalt, nemlig 29. desember.

Det hele skapte "forvirring og undring" både i rådhuset og hos den enkelte abonnent.

Formannskapssekretær Elin Tokerød måtte sende ut epost til representantene, da det ble varslet om stans i leveringen av avisen.

7. januar fikk abonnentene en sms fra administrasjonen i Moss Avis der hendelsen ble forklart med "feil i våre systemer".

Dette beklager vi, og du kan se bort fra den meldingen, heter det i sms-en som LM har fått oversendt som dokumentasjon.

Nå har det altså, til økende irritasjon, skjedd igjen. Og det spørres hvordan det står til med den menneskelige kontroll av hva som sendes ut av purringer og til hvem. Her er det naturlig nok kommunen som skal ha purringen.

Risikerer de berørte nå å få en inkassosak på nakken? En av dem fant allerede etter den første purringen saken såpass alvorlig at advokat ble kontaktet.

Som vedkommende sier: – Stans i leveringen kan jeg leve godt med, men dette kan jo ende med betalingsanmerkning dersom Moss Avis og Vestby kommune ikke ordner opp seg imellom med det første.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland