www.lokalmagasinet.no NYHETER | Et pionerarbeid To. 26. nov. 2020
Meny

ET PIONERARBEID!


Publisert 03.10.16 (Reporter Svein-H. Strand) Boka Son under Son er nå i ordinært salg etter helgens to lokale slipparrangementer med redusert pris. Den boklige presentasjonen av de arkeologiske undersøkelsene i Son og det tverrfaglige samarbeidet med historiefaget omtales som ikke mindre enn et pionerarbeid innenfor etterreformatorisk arkeologi. Her belyses utviklingen av Son og gården Labo fra vikingtid og fram til 1700-tallet.

► Boka i seg selv beskrives som et praktverk, med historiker Finn-Einar Eliassen og arkeologene Marianne Johansson og Reidun Aasheim som forfattere. Forordene er krevet av Petter Molaug, tidligere forsker ved Norsk institutt for kulturminneforsker. På sin Facebook-side skriver han om boka:

"Den illustrerer godt viktigheten av arkeologiske undersøkelser på tvers av fredningsgrenser og verdien av samarbeid mellom historie og arkeologi. Dette er et prosjekt som bør inspirere til å grave i historien mange steder i Norge!"


Jørgen Johannessen ved Norsk maritimt museum har beriket boka ytterligere med et kapittel om Pipegrunnen mellom øyene Bile og Bevøya.

► NOEN FAKTA som omgir hele dette arkeologiske eventyret og bokverket:

Utformingen av Son torg strekker seg tilbake til 1600-tallet. Torget omkranses av fredete bygninger fra perioden 1650-1800. Det har en utforming som peker tilbake på renessansen lik mange andre byer i Europa.


Tegn tydet imilertid på at det skjulte seg enda eldre kulturminner under asfalten. Dette ble til overmål bekreftet av de arkeologiske undersøkelser sammen med historiske kilder.

Det ble avdekket rester av hus og havnekonstruksjoner, og ikke minst: Gateløp som kan dateres tilbake til 1450 eller tidligere.


De mange interesserte som ikke kunne delta på de to lokale lanseringsarrangementene i helga skal vite at Son under Son kan kjøpes på Follo museum og på Son Kystkultursenter. Du kan også kjøpe den på nett fra Museumsforlaget.no eller Tanum.no. Prisen er 350 kroner. Ta da i betraktning at dette er et praktverk!


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland