www.lokalmagasinet.no NYHETER | Et menneske er ikke glemt før dets navn er glemt To. 29. okt. 2020
Meny

Et menneske er ikke glemt før dets navn er glemt


(24.08.17. Oppdatert 22:36) (Tekst og foto: Svein-H. Strand) Det ble en tankevekkende stund med nedleggelse av minnestein utenfor Feierbakken 6 i Son i dag. Som overskriften for programmet lød: "Et menneske er ikke glemt før dets navn er glemt." 5. mars var det 75 år siden den tysk-jødiske flyktningen Arthur Rosenberg ble arrestert av det tyske statspolitiet i sin bolig her, for å bli sendt til Tyskland.

► Året var 1942, og Arthur og kona Gretchen Sara som unnslapp på grunn av sykdom og operasjon, hadde da bodd her siden desember 1939. Etter operasjonen fikk hun hjelp med å rømme til Sverige, der hun døde i 1950, 51 år gammel.

Dag Kopperud, en av fire frammøte fra Jødiske Museum i Oslo, holdt en tale der han oppsummerte Norges deltakelse i det europeiske Snublestein-prosjektet og Rosenberg-parets kronglete flytningevei til Norge. Via et Sverige som tre ganger på kort tid avslo deres søknad om oppholdstillatelse.

Norge sluttet seg til Snublestein-prosjektet i 2010. Målet er at 737 personer som ble deportert fra Norge til tyske utryddelsesleire skal bli minnet på denne måten. Steinen i Son ble nummer 480.


Eier av Snublestein-projektet er den tyske kunstneren Gunter Demnig, her fotografert sammen med sin kone Katja Demnig etter nedleggelsen. Over 61.000 snublesteiner har han nedlagt fra Russland i øst, Spania i vest, Italia i sør og Norge i nord siden starten for 23 år siden. Fra Son gikk veien videre til et liknende oppdrag i Oslo senere på dagen, og derfra til Trondhem og Bergen, kunne han fortelle til LM.


Ordfører Tom A. Ludvigsen, her med ryggen til mens han bivåner den historiske nedleggelsen, ønsket velkommen på vegne av Vestby kommune og fortalte om bakgrunnen for at kommunen ønsket å være med på det store Snublestein-prosjektet ved å hedre Arthur Rosenberg.

Rundt 30 personer overvar arrangementet utenfor huset i krysset med Skoleveien. Blant dem var to av Rosenbergs tre barnebarn i Sverige, Per Rosenberg og Gunilla Kyller. På Herison.no kommer det mer fra det halvtimes lange arrangementet.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland