www.lokalmagasinet.no NYHETER | Et fryktet regnestykke Sø. 27. sep. 2020
Meny

Et fryktet regnestykke

Publisert 26.01.14. Endret 23:59. (Reporter Svein-H. Strand) Det handler om mer enn enn en kritisk gjennomgang av offentlig kommunalforvaltning generelt når ordføreren åpner årets første kommunestyremøte. Mye mer. Nemlig om kommunens materielle verdier og å ivareta disse minst såpass at realverdien ikke taper seg. For det gjør den nå. Bare at ingen vet akkurat hvor mye.

♦ I kortversjon er dette, skremmende nok, konklusjonen i rapporten fra revisjonsfirmaet BDO AS. En rapport Vestby kommunestyre utsatte å behandle i julemøtet fordi ingen fra BDO kunne komme.

Til møtet 3. februar ventes to stykker å komme for å orientere og svare på spørsmål.

Et interessant spørsmål kan være hva summen ville vise etter en full teknisk verditakst av kommunens ca 70.000 kvadratmeter bygningsmasse, inkludert litt over 100 boliger eller leiligheter.

Slike tall får administrasjonen, og offentligheten, normalt bare når enkeltbygninger, som de to gamle skolebygningene i Son, selges.

Det kanskje ingen egentlig ønsker å vite, er hva etterslepet for verdibevarende vedlikehold (for å sikre funksjonaliteten i byggenes levetid) eksakt kan summeres til. Og hvor mye har etterslepet økt år for år bare de siste fire årene?

BDO-rapporten fastslår nøkternt at nivået på det vedlikehold som utøres er "betydelig lavere enn det et vedlikeholdsbehov skulle tilsi", og som vel å merke, "heller ikke dekker etterslepet."

BDO, en av Norges største og mest solide aktører i bransjen, antar for sin del at manglende vedlikehold utgjør 500 kroner per kvadratmeter fordelt på hele Vestby kommunes bygningsmasse. Altså bare i etterslep. Ganger vi det med 70.000, får vi 35 millioner kroner.

Oppgradering og strakstiltak regnes for seg, og kommunen har selv "skissert" at behovet her var på 36 millioner kroner i 2010. 

♦ Til sammen er det store summer ute og går. På årlig budsjettbasis. Ta også med muligheter for eiendomsutvikling med verdiøkende tiltak. Det er ikke er vurdert i rapporten, som er bestilt av kommunens kontrollutvalg. Tidligere publisert om denne saken.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland