www.lokalmagasinet.no NYHETER | Er Kina en fare? Fr. 30. okt. 2020
Meny

ER KINA EN FARE?

Foredrag Son Kulturkirke - SAGA, 27. august 2019.
av Øystein Tunsjø, forsker Institutt for forsvarsstudier, Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Forsvarets Høgskole

(01.09.19) Er Kina en fare? Det var tittelen på forsker Øystein Tunsjøs foredrag i Son Kulturkirke 27. august. Med utgangspunkt i kinesisk krigsretorikk i Taiwan-konflikten, territorialkrav i Sør-Kinahavet og Øst-Kinahavet, økt overvåkning av egne innbyggere, spionasje-frykt og økende amerikansk bekymring for den raskt voksende moderniserte kinesiske marinen, kunne Tunsjø fortelle: 

Etter tredve år med USA som enerådende supermakt er vi vitne til et nytt bipolart system (et over-/underordningsforhold, red.anm.) med Kina og USA som aktører. Den sterke økonomiske og militære veksten i Kina, særlig de siste ti årene, gjør Kina til en utfordrer av de vestlige liberale demokratiene. Tunsjø pekte her på Kinas økende innflytelse og tunge investeringer særlig i Sørøst-Asia, Latin-Amerika og Afrika, og Kinas posisjon som teknologisk stormakt. Dette særlig på områder som kunstig intelligens, robotteknologi og automasjon.

Tunsjø minnet også om faren for norsk avhengighet av Kina som eksportmarked, og at Kinas økende innflytelse i verden, og den økende rivaliseringen med USA, kunne innskrenke Norges handlefrihet. Tunsjø konkluderte med at Kina er mer en sikkerhetspolitisk utfordring enn en direkte trussel for Norge, EU og Europa, men at særlig Taiwan-konflikten er en betydelig risikofaktor for stabiliteten i verden.

A.S.             

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland