www.lokalmagasinet.no NYHETER | Epostet til en rad Høyre-folk med henvisning til listeforlaget On. 2. des. 2020
Meny

Epostet til en rad Høyre-folk med henvisning til listeforlaget

Publisert 20.11.14. Oppdatert 19:53. Fra folk i Vestby Høyre har LM fått reaksjoner på at Eirin Bolle (bildet) ikke vil være ved at det ligger en protest mot sjetteplassen på listeforslaget når hun trekker seg som gruppeleder. Det var andre årsaker, framholdt hun til LM i går, etter vår tolkning av hennes utsagn til Moss Avis. Nå viser det seg at Bolle har sendt en epost til en lang rekke Høyre-folk, derav til Stortinget og Høyres sekratariat. Der framholder hun – med direkte henvisning til listeforslaget og pressemeldingen – at hun ikke lenger har tillit som gruppeleder.

Foto: Vestby Høyre

Et signal Bolle tolker "som en vingeklipping av mitt engasjement", blir det sitert ordrett fra den aktuelle eposten i telefonhenvendelse til LM.

LM har også fått eposter med bakgrunns-opplysninger samt svært sterke kommentarer rundt fraksjonistenes fortsatte angrep på lokalpartiets omdømme, og nå deres påstander om udemokratiske holdninger i Høyres lokalforening.

Dette ønskes ikke offentiggjort av hensyn til "klimaet" foran det på mange måter historiske nominasjonsmøtet 2. desember. LM vurderer slike ønsker fortløpende opp mot det journalistiske samfunnsoppdrag. Bakgrunns-informasjon er vel og bra, men journalistikk er tross alt å samle inn, bearbeide og publisere informasjon

Som en kilde sier: – Mange velgere og sympatisører, også politiske samarbeidspartnere, er sterkt rystet over det som har skjedd med hemmelige møter og annen vedtektsstridig fraksjonsvirksomhet. Og nå ved frontalangrep gjennom Moss Avis på en demokratisk flertallsbeslutning i nominasjonskomiteen! Nå må vi komme oss anstendig gjennom nominasjonsmøtet og ta fatt på en lang og konstruktiv valgkamp fra nyttår, med politikk og ikke personstrid i fokus! Dette er kommunens største parti, og fortsatte stridigheter av et så uhørt kaliber berører egentlig i sin konsekvens hele velgerskaren i Vestby og dens tillit til lokaldemokratiet. Kanskje er det også grunn til å reflektere over hvilket inntrykk barn og ungdom får av dette når de leser om det som skjer.

LM arbeider for å få samlet flere i sentrale posisjoner i Vestby Høyre til et intervju, i første rekke rundt det avsluttende arbeidet i nominasjonskomiteen, og lederen Paal Jagels rolle dette.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland