www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ennå uavklart om medlemstall On. 2. des. 2020
Meny

Ennå uavklart om medlemstall

Publlisert 11.09.16. Oppdatert senest 17:34 (Reporter Svein-H. Strand) I juli i fjor ble det avdekket at det var uoverensstemmelsene med medlemsregistet for Den katolske kirke. Dette gjaldt også i Vestby, gikk det fram av et brev fra kulturkonsulent Nina Brun Ludvigsen til Fylkesmannen. Et drøyt år senere er det ikke noe nytt om medlemstallene, kan rådmann Sjur Authen opplyse til LM.

Vestby kommune overførte i 2014 kr 510.880,- basert på at det var 412 tilskuddsberettigede medlemmer bosatt i kommunen. Dette ifølge brevet fra Brun Ludvigsen til Fylkesmannen.

Her er det LM publiserte i fjor: Kjenner til feilaktig katolskregistrering

► – Etter kontakt med fylkesmannen, vil det bli bedt om en oppdatert oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i Den katolske kirke/Oslo katolske bispedømme. Urettmessig utbetalte tilskuddsbeløp vil kreves tilbakebetalt. Dette vil bli gjort kjent når korrigerte tall foreligger, sier rådmannen i en fersk e-post til LM.

Det er viktig å være klar over at dette ikke dreier seg om kommunenes rutiner for utbetaling av tilskudd. Kommunene mottar en oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn fra Brønnøysundregistrene hvert år. Vi overfører så tilskudd per medlem bosatt i kommunen på grunnlag av disse tallene.

Auten presiserer: – Kommunene mottar altså ikke selv medlemslistene, bare opplysninger om antall medlemmer. Kommunen har verken ansvar for, eller mulighet til, å sjekke om opplysningene stemmer, presiserer rådmannen.

I august i fjor ble det i en reportasje på Nrk.no påpekt at det også var medlemsrot i Den norske kirke. Foran kirkevaglet hadde nemlig mange oppdaget at de, mot sin vilje, var medlemmer av Kirken etter at de hadde fått valgkort til kirkevalget i posten.

På spørsmål fra LM om medlemstallene for Den norske kirke i Vestby svarer Authen i en e-post at "Vi kjenner ikke til tilsvarende sak for andre tros- og livssynssamfunn."
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland