www.lokalmagasinet.no NYHETER | Engene i jordskifteretten Lø. 5. des. 2020
Meny

Engene-saken i jordskifteretten

Publisert 11.11.15. Endret 21.11.15 (Reporter Svein-H. Strand) En viktig del av den årelange tvisten rundt veiomleggingen opp til hyttefeltet og selve Engene gård i Garder kommer opp i Follo jordskifterett 17. og 18. november, siste dag med befaring. For anledningen skal rettsmøtene gjennomføres i Vestby Arena.

► Rammen rundt denne rettslige del av det som i utgangspunktet er en forvaltningsmessig tvistesak, er de eiermessige tomteforhold som berøres av veiomleggingen gårdeier Christel Flagestad med sitt hestesenter har gjennomført.

► Engene-saken har også en tung miljøside ved at det er påført forurenset masse i stor stil som en del av anleggsarbeidene.

Det ble i den forbindelse lagt merke til at Flagestad sto oppført på fjerdeplass i valglista til Miljøpartiet De Grønne i Vestby.

► En tredje side ved tvisten er de forvaltningsmessige krumspring som har funnet sted, både i Vestby kommune og tildels fra Fylkesmannens side.

BYGNINGSSJEFEN SENTRAL

Med få unntak er det bygningssjef Hans Chr. Fæste som, administrativt sett, har stått sentralt i å fronte saken for Vestby kommune. En tredje offentlige instans som har vært inne i bildet er Landbrukskontoret for Follo.

Lokalmagasinet.no ser ut til være alene om å ha fulgt de ulike sidene av Engene-saken sammenhengende siden starten sommeren 2009.

► Både sentrale deler av den store mengde saksdokumenter og opplysninger fra en berørt kilde har vært lagt til grunn.

KILDEBESKYTTELSE

Kilden har ikke ønsket å stå fram for offentligheten før tvisten er brakt til ende for hytteeiernes del. I tråd med det hevdvunne prinsippet om å beskytte troverdige kilder, har LM hele tiden respektert dette.

► Ingen annen enkeltsak har vært omtalt i LM så mange ganger som denne. Mesteparten av publiseringene er nå lagt inn på to samlesider (inngang fra tittellenker i margmenyen).

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland