www.lokalmagasinet.no NYHETER | Engene-saken stadig dystrere To. 3. des. 2020
Meny

Engene: Stadig dystrere 

Publisert 30.09.13, Endret 01.10.13 (Reporter Svein-H. Strand) På Engene ligger det også asfalt, murstein og plast. En bekk renner brun av forurensning, forteller en kilde til LM. Situasjonen med deponerte masser langs veianlegget er kort sagt langt verre enn det som framgår av LMs nyhetssak fredag. Fylkesmannens miljøavdeling ber nå om en fullstendig og oppdatert redegjørelse fra gårdbrukeren. I 2010 oppga gården at fyllmassen var skogsjord, noe som ble godtatt av Landbrukskontoret og Vestby kommune.

LM arkiv/leserfoto fra Engene.

♦ Opplysninger fra andre kilder LM har hatt tilgang til i helgen, tegner alt i alt et bilde av en konflikt som skalerer. Det gjelder ikke bare miljøsiden. Gårdbrukeren har nå gått til det uvanlige skritt å inngi fornyet søknad om å få veianlegget godkjent, uten nabovarsel til hytteeierne.

Søknaden er avvist for behandling i kommunens plan- og miljøutvalg på formelt grunnlag. Dette er nå klaget inn for Fylkesmannen.

Samtidig har gårdbrukeren stevnet en rekke av hytteeierne inn for jordskifteretten for å få oppdatert deres veiretter. De gjeldende tinglyste avtalene skriver seg fra 1960.

Stevnet er de berørte som ikke skrev under på en ferdig erklæring de ble forelagt, om å godta grenseendringer ved veianlegget.

På toppen av det hele har den årelange konflikten skapt splid og misstemning på hyttefeltet. Det startet i 2009 med at omleggingen av traseen forvansket adkomsten til flere av hyttene.

Flertallet har fått nok og vil ikke ha noe å gjøre med verken veianlegget eller andre sider av saken, forteller en av hytteeierne til LM.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland