www.lokalmagasinet.no NYHETER | Engene-saken en unik maraton i forvaltningen Ti. 1. des. 2020
Meny

Engene-saken en unik maraton i forvaltningen

Publisert 13.11.14. Oppdatert 11:40. (Reporter Svein-H. Strand) 17. november skal Vestbys plan- og miljøutvalg igjen behandle den årelange konflikten rundt omleggingen av veien til Engene gård i Garder via et felt med 25 hytteeiendommer. Sju av dem, med til sammen 11 eiere, er negativt berørt på flere måter.

♦ I den seneste fase av den på mange måter unike konflikten, med flere forgreninger, har de vært representert av advokat i en felles klagesak overfor kommunen.

Det som kommer opp nå er en klage på utvalgets vedtak fra tidligere i høst, 22. september.

Der fikk gårdbruker Christel Flagestad medhold i sin klage på et tidligere avslag i utvalget. 

I et framlegg på hele 51 sider inkludert vedlegg, med Live Eek som saksbehandler, konkluderer rådmannen med at vedtaket til fordel for Flagestad opprettholdes. "Etter en helhetsvurdering" har administrasjonen nemlig kommet fram til at vilkårene for å gi gårdeieren dispensasjon fra regelverket er til stede. 

Forslaget til vedtak nå som sist er ellers uvanlig på den måten at en gren av konflikten skal opp for Jordskifteretten.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før det foreligger dom om omskiping av veirett og sanering av eksisterende veitrasé, blir det presisert.

Området er regulert til formål landbruk, miljø og friluftsliv. Det er bestemmelser her, i kommuneplanen, det søkes dispensasjon fra. Likeledes fra avstandskravet i plan- og bygningsloven, i paragraf 29-4.

Veiomleggingen har også en miljøside, som LM har fulgt tett i flere år. De anleggsmessige skader på miljøet er bare indirekte berørt i det aktuelle klagesporet av konflikten.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland