www.lokalmagasinet.no NYHETER | En uvanlig 1. mai-tale Sø. 27. sep. 2020
Meny

 En uvanlig 1. mai-tale

Publisert 06.05.16. Oppdatert senest 12:46 (Reporter Svein-H. Strand) SU-leder Nicholas Wilkinson (bildet) kan ha tilført en ny, personlig dimensjon til vår tids 1. mai-tale som "sjanger" da han var i ilden i Son.

► Med den pågående storstreiken i hotell- og restaurant-næringen som tema brukte han sin venninne som eksempel på noen av de rådende arbeidsvilkår.

– Inga Karina jobber hver natt på hotellet fra klokka elleve om kvelden til klokka sju om morgenen. Helt aleine har hun ansvaret for blant annet nattevasking og å lage frokost til alle. Men med den lønna hun har, får hun knapt nok endene til å møtes.

– Hun må trygle og be om å få jobbe også dagskift for å få endene til å møtes, tilføyde lederen i Sosialistisk Ungdom.

For ordens skyld: Taleren nevnte ikke Inga Karinas arbeidslass ved navn.

Av lokale bedrifter er nå Son Spa med sine 22 organiserte streikerammet. Hotellet var blant dem som ble tatt ut i den første opptrappingen av streken ved månedsskiftet.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland