www.lokalmagasinet.no NYHETER | En sjeldent lurvete saksbehandling Ti. 1. des. 2020
Meny

En sjeldent lurvete saksbehandling

LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 07.10.14 (Reporter Svein-H. Strand)
Hallo, står det virkelig at Høyre, altså jeg, stemte med fellesforslaget fra KrFs Else Marie Aasen? Jeg stemte på nei-forslaget fra Ole Morten Geving (Sp) som med fem stemmer fikk flertall.

♦ Det sier Høyres Stig Eyde (bildet) til LM.

Dette var jo lojalt i tråd med pålegget som kommune-styregruppa i forveien hadde vedtatt med gruppelederens dobbeltstemme, tilføyer han.

Formannskapets behandling av ordførerens kurssøknad går inn i Vestbys politiske historie som sjeldent lurvete: Ordbruk fra Ap, myntet på ordfører John A. Ødbehr (H), som kanskje mer enn grenset til det uforskammede. En uryddig avstemming.

I dag dukket det så også opp en offentlig møteprotokoll på kommunens hjemmeside som ikke er korrekt.

Ifølge denne stemte Høyre ved Eyde, etter at partiets forslag bare fikk hans egen stemme, på begge forslagene som til slutt ble satt opp mot hverandre!

Eyde stemte ikke etter sitt personlige ønske. Da hadde han sluttet seg til dem som ville innvilge ordførerens søknad: KrF og Venstre, pluss begge fra Frp (varaordfører Trygve Thorsen og varamedlem Jeanette Hoel som kom inn da ordføreren måtte fratre som inhabil). (Frp stemte følgelig ikke splittet, slik det sto i LMs dekning i natt.)

Helt til slutt i voteringsrekka kom da Aps Tom A. Ludvigsen med forslaget om å oversende saken til kommunestyret. Dette ble enstemmig vedtatt.

Men når protokollen avrunder det hele slik: "FORMANNSKAPETS VEDTAK: Søknaden avslås.", da henger nok ikke alle med.

Formannskapet har i realiteten vedtatt å sende fra seg saken med en delt innstilling. Et mindretall på fire, det størst mulige i et organ med ni medlemmer, vil jo stadig at søknaden skal innvilges, nå av kommunestyret. Tidligere var det standard å bruke benevnelsene flertallsinnstilling og mindretallsinnstilling dersom behandlingen i formannskapet hadde endt på denne måte.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland