www.lokalmagasinet.no NYHETER | En siste hilsen til Vestby Høyres Nominasjonsmøte Ma. 30. nov. 2020
Meny

EN SISTE HILSEN til Vestby Høyres Nominasjonsmøte

Fra Johanne Dønnestad Hauge

(21.11.18) Opplest av Stig Eyde etter ønske fra Dønnestad Hauge. Kopi utdelt til flere på nominasjonsmøtet i dag.

Jeg har ikke bedt om å få stå på listen til Vestby Høyre ved Kommunevalget i 2019; men da jeg ble spurt, svarte jeg «ja» under tvil. I lokalpolitikken har jeg vært med siden kommunevalget i 1983, så dette er min 9. periode, 36 år som folkevalgt, når denne perioden er slutt.

«Altfor lenge», tenker Nominasjonskomiteen, skjønt en i Komiteen har faktisk vært folkevalgt lenger enn jeg, men det teller visst ikke. Jeg registrerer at Nominasjons-komiteen har skjøvet meg og flere andre med lang erfaring i lokalpolitikken langt ned på listen. Jeg tar signalet som mistillit, eller sagt med rene ord: «Nok er nok, du ergått ut på dato».

Det tar jeg til etterretning. Nå tviler jeg ikke lenger og sier: «Takk for meg!». Denne listen vil jeg ikke stå på, uansett hvor mange Vestby Høyre får inn ved valget. Tidligere har vi hatt mellom 30 og 40 listekandidater, med fødselsår.

Hvorfor er det så få kandidater nå, og hvilken aldersgrupper representerer de? Kan det være fordi Høyres Styre vil ha styring med mest mulig supplering av tilleggskandidater?

Man kan jo få inn hele familier uten Nominasjonsmøtets velsignelse! Det ligner mer på diktatur enn demokrati.

Lykke til, Vestby Høyre og ordførerkandidat, Pål Engeseth! Du får nok en stor utfordring, hvis de innvalgte stort sett er uten politisk erfaring. Da er det ekstra viktig å komme i gang med med Høyres og KS’ Folkevalgtopplæring fra dag én, så slipper du kanskje å hanskes med «løse kanoner på dekk», som vi har hatt flere av de siste årene.

«Godt-valg-hilsen» fra Johanne
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland